• Plangebied Houtvijver, tegenover de Gelderlandfabriek.
• Plangebied Houtvijver, tegenover de Gelderlandfabriek. Foto: aangeleverd

Deel wensen omwonenden Houtvijver gehonoreerd

Algemeen 1.230 keer gelezen

CULEMBORG • Het college van Culemborg heeft een concept Nota van Uitgangspunten opgesteld voor de te ontwikkelen woningbouwlocatie Houtvijver aan de Parallelweg Oost, tegenover de Gelderlandfabriek. 

Er verrijzen op deze locatie circa 85 woningen in een combinatie van grondgebonden woningen en appartementen. De Houtvijver zelf moet behouden blijven en moet meer geopend worden naar de omgeving. 

Het eigendom van de locatie is verdeeld over drie partijen: twee private partijen en de gemeente. De Houtvijver staat in de volksmond bekend als ‘de bomenput’. De bomenput of vijver werd vroeger gebruikt door een houtfabriek om boomstammen te wateren om het hout duurzamer te maken. De locatie is om die reden ook sterk verbonden met de voormalige hout- en meubelindustrie van Culemborg. 

Wensen bewoners

Bij de afweging heeft het college enkele wensen gehonoreerd van de bewoners, die hun zorgen vorig jaar al hebben geformuleerd in een manifest. Zo komt er ten opzichte van eerdere plannen meer afstand tot de bestaande bebouwing. Ook is bij de bebouwing die aansluit op de woningen aan de Vijverstraat en Achter ‘t Zand gekozen voor grondgebonden woningen, met maximaal 3 lagen hoog. De maximale bouwhoogte in het gebied wordt beperkt tot vijf lagen. 

De bewoners hadden ook gesuggereerd om de vijver deels of volledig te dempen, om op die manier eenzelfde aantal woningen te realiseren op een groter oppervlak. Die wens is niet gehonoreerd. Vooral vanwege de cultuurhistorische en ruimtelijke waarde van de vijver. 

Het projectteam zal nu gesprekken gaan voeren met de twee private eigenaren. Daarbij zal de ruimtelijke, financiële en maatschappelijke haalbaarheid van de ontwikkeling worden onderzocht. 

Bewonersavond
In december zal een bewonersavond worden georganiseerd voor omwonenden. Op basis daarvan wordt een definitieve Nota van Uitgangspunten opgesteld. Het is de bedoeling dat deze in het eerste kwartaal van 2023 wordt besproken in de gemeenteraad. Daarna worden de plannen nog verder uitgewerkt en wordt er gestart met een planologische procedure en het opstellen van een anterieure overeenkomst. De planning is om begin 2024 een omgevingsplan vast te stellen.

Dick Aanen

Redacteur van Het Kontakt-Culemborgse Courant (+ HK-West Betuwe en HK-Tiel)

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding
Verenigingen verpulveren Grote Clubactie record: 12.8 miljoen euro Sport 4 uur geleden
Afbeelding
Inloopspreekuur FNV elke donderdagavond Algemeen 4 uur geleden
Afbeelding
Focus07 Jo14-1 kampioen derde divisie Sport 4 uur geleden
Afbeelding
Nieuwe elektrische Peugeot Partner voor de Flat-Express Algemeen 4 uur geleden
Afbeelding
Workshops bij KWC voor leerlingen groep 8 over tweetalig onderwijs Algemeen 1 dec, 12:45
Afbeelding
‘A Culemborg Carol’ in de St-Barbarakerk Cultuur 1 dec, 12:10
Afbeelding
PvdA wil duidelijkheid over sluiten loket voor aanvragen energietoeslag Algemeen 1 dec, 11:25
Afbeelding
Culemborg zoekt nieuwe stadsdichter Algemeen 1 dec, 10:30