Wethouder Monica Wichgers van Culemborg van Nu op Pavijen 1, het oude stuk industrieterrein.
Wethouder Monica Wichgers van Culemborg van Nu op Pavijen 1, het oude stuk industrieterrein. (Foto: Arno voor de Poorte)
Culemborg Kiest

Wethouder Monica Wichgers: ‘We maken een wijk van de toekomst’

  •   keer gelezen

CULEMBORG • Wethouder Monica Wichgers presenteert ambitieuze plannen voor woningbouw aan de oostkant van Culemborg: de Stationsomgeving.


De gemeente Culemborg ziet zich voor de taak gesteld om een groot tekort aan woningen aan te vullen. Wichgers: “In totaal gaat het om 3.000 woningen tot 2040.” 

Van dat aantal komen er zo’n 700 / 800 in Parijsch aan de westkant van de Lekstad. “Daar hebben we nog ruimte voor uitbreiding,” vertelt de wethouder. “Voor het overgrote deel van de woningen hebben we ons oog laten vallen op Pavijen I. Dit is een geschikte locatie, die voorkomt dat we meer van ons groene buitengebied moeten opgeven.”

Leegstand
Op heel Pavijen is behoefte aan een opknapbeurt. En er is enige leegstand. Volgens Monica is het de vraag hoeveel dat is en hoeveel ruimte er uiteindelijk nodig is om de komende tien jaar de eerste aantallen huizen te bouwen in de Stationsomgeving. “Er is ruimte genoeg zonder vertrek van de bedrijven die er nu gevestigd zijn. Er is op Pavijen voldoende ruimte aan vrije kavels en leegstand om de bedrijven die woningbouw nu verhinderen te kunnen verplaatsen. Het plan is opgebouwd uit bouwblokken. Dat moet er voor zorgen dat bedrijven gefaseerd kunnen verhuizen en de woningbouw op gang kan komen. Daarvoor stellen we een transitie- en transformatieplan met een verhuiscarrousel op.”

Win-winsituatie
Voor de gesprekken met de bedrijven heeft de gemeente Culemborg van de provincie Gelderland een coördinator toegewezen gekregen. Deze gaat in gesprek met de betreffende bedrijven. Voor de bedrijven is het ingrijpend. Daarvoor wil Monica veel capaciteit inzetten en goede oplossingen op tafel leggen, waar ondernemers brood in zien voor de toekomst. Het verplaatsen van bedrijven vraagt investeringen, net als het saneren van het industrieterrein en het aanleggen van een nieuwe infrastructuur. “Daarna komen er baten uit de ontwikkeling,” zegt de wethouder. “De totale woningbouwopgave blijft echter negatief uitvallen. Daarom hebben we bij het Rijk en de Provincie subsidie aangevraagd. En die hebben ze beide toegekend.” De Rijksoverheid draagt de helft van het tekort bij. De provincie legt daar 1,9 miljoen bij. Effectief draagt de gemeente - zoals het er nu naar uitziet ruim 14 miljoen bij aan het publieke tekort, waarin naast de woningbouw ook de herontwikkeling van het station en de infrastructuur is inbegrepen.”

Woningbehoefte
De gemeente heeft onderzocht aan welk soort woningen de meeste behoefte bestaat. Er komen veel woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Die passen ook het beste in de ontwikkelingen van het gebied volgens Monica. “We willen een duurzame gemeente zijn. Deze woningen komen in de buurt van de spoorlijn. Dichtbij het station, waardoor autobezit minder vanzelfsprekend zal zijn. Dat is belangrijk voor onze relatief kleine stad. Daarom past er een wijk met grootstedelijke uitstraling . We voorzien één hoger gebouw dat het gebied gaat markeren als een landmark, zodat iedereen weet waar ‘t station gelegen is.” De wethouder is er heel stellig over dat het geen ‘Manhattan aan het Spoor’ wordt. “Er komen appartementen en stadse woningen, die dus in een stadsbeeld passen. Smaller en hoger die in een rij staan en die aansluiten op een modern woongebouw.” De wijk krijgt een groen aanzien. De bouwblokken hebben straks een groen ‘binnenleven’, de straten worden een soort brinken. 

Bovendien komt er een groot plein. “Daarnaast zijn we in gesprek met de NS, ProRail en de Provincie om van het station een OV-Hub te maken. Als die er komt, dan is er de wens om een bredere verbindingstunnel, die oost en west Culemborg met elkaar verbindt. Ook hiervoor is geld in de gemeentelijke bijdrage gereserveerd. Voor het zover is, zal de raad zich nog over de plannen uitspreken. Er komt ook een traject waarin we in gesprek gaan met de inwoners van Culemborg over hun wensen en zorgen “In juni 2022 willen we de wijziging van bestemmingsplan indienen. De plannen blijven flexibel, omdat we op veranderende ontwikkelingen moeten kunnen blijven inspelen. We moeten zuinig zijn op onze grond en de ruimte slim gebruiken. Waar ik heel erg aan hecht, is dat deze nieuwe wijk een goede verbinding krijgt met onze binnenstad. Die moet goed zijn, want daar zitten de restaurants, de winkels en de culturele instellingen. Wat mij betreft komen er veilige, fiets- en wandelroutes naar het centrum.”

‘Flexibiliteit is belangrijk’
In de Stationsomgeving zitten nu bedrijven. “Maar het plan is zo flexibel dat als er enkele bedrijven weg zijn we alvast met de woningbouwplannen beginnen”, zegt wethouder Monica Wichgers, “Niet alle bedrijven hoeven eerst weg te zijn.” Flexibiliteit is belangrijk. Als bestuurder hecht ik daar waarde aan. Deze tijd vraagt om heel andere woonwensen.”

Vandaar dat de wethouder in de plannen ruimte laat voor meer opties. “We gaan nu iets presenteren wat kan meeveren op de nieuwe ontwikkelingen, wat dus in de toekomst kan meegroeien. We verwerken tijdens het proces alle ontwikkelingen, zodat we kunnen blijven inspelen op veranderende tijden. Dit geldt voor bedrijvigheid, de infrastructuur en de groenvoorzieningen. Eerst maar eens de plannen voor de komende tien jaar met de Raad bespreken.”

Voorbereidingsbesluit
Sinds juni 2021 geldt er een voorbereidingsbesluit voor de Stationsomgeving. In juni 2022 ligt een eerste aanpassing van het bestemmingsplan ter inzage. “Daar moet de Raad vervolgens nog een besluit over nemen. We praten al met de ondernemers in het gebied en gaan dat vanzelfsprekend ook met de bevolking van Culemborg doen. We doen dit project het liefst met alle Culemborgse neuzen dezelfde kant op.”

Top-10
Culemborg staat in de top 10 van Nederlandse gemeenten met de kleinste grondoppervlakte. Daarom is het ‘woekeren’ met ruimte in de Lekstad. Een oplossing om het tekort aan woningen aan te vullen is om industrieterrein Pavijnen I een opknapbeurt te geven en bedrijven te verplaatsen. “Dat geeft Culemborg meteen de kansen om een duurzame wijk met verbindingen naar de binnenstad en andere wijken op te zetten. Het is zeker niet de bedoeling om van de Stationsomgeving een ‘Manhattan aan het Spoor’ te maken. Wel een stedelijke woonwijk met een groen aanzicht, gewone huizen plus appartementen, brinken, een plein en en een iets hoger herkenningspunt. Zodat iedereen weet waar Culemborg-Oost ligt.”

Arno voor de Poorte

Arno voor de Poorte
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten