Foto: Aangeleverd

Culemborg ontvangt 9,8 miljoen euro subsidie

  •   keer gelezen

CULEMBORG • Goed nieuws voor de volgende generatie Culemborgers: De gemeente Culemborg ontvangt een kleine 10 miljoen euro subsidie van het Rijk en de Provincie voor een woningbouwimpuls. 


Hiermee kan het tij gekeerd worden dat jonge Culemborgers elders moeten gaan wonen, omdat een woning in Culemborg vaak onbetaalbaar is voor jonge mensen.

Monica Wichgers, lijsttrekker van de lokale partij Culemborg Van Nu heeft in de afgelopen vier jaar als wethouder samen met de ambtenaren in samenwerking met de gemeenteraad hard gewerkt voor dit mooie resultaat voor de stad Culemborg en haar starters op de woningmarkt in het bijzonder. Met deze subsidie kunnen de komende tien jaar zo’n 1.900 woningen gerealiseerd worden in de stationsomgeving die er nu zo troosteloos bij ligt.

Betaalbaar en bereikbaar voor jonge Culemborgers

Wethouder Monica Wichgers: “Meer dan de helft van de woningen valt in de categorie ‘betaalbaar’, en het grootste deel zal gericht zijn op één- en tweepersoonshuishoudens. Dit zijn woningen bedoeld voor de sociale huursector, middenhuur en betaalbare koopwoningen. Dit is precies wat we in Culemborg nodig hebben, blijkt uit recent onderzoek”. Vol overgave vertelt Monica Wichgers “We kunnen snel beginnen want een deel is al in lopende projecten gepland. Het project dat we ingediend hebben bij het Rijk was zonder deze subsidie voor ons als gemeente niet haalbaar. Met deze subsidie onderstreept het Rijk het belang van daadkracht op de woningmarkt van de lokale overheid”.

Visie Stationsomgeving

Voordat deze woningen gerealiseerd kunnen worden besluit de gemeenteraad over de visie op de stationsomgeving. Dat doet zij in twee stappen: in februari ligt de conceptvisie voor. Daarna gaat de gemeente met de stad in gesprek, om input op te halen voor het definitieve plan. Dit zal in het najaar vastgesteld kunnen worden. Intussen wordt er gewerkt aan een bestemmingsplanwijziging. Daarbij wordt ook extra aandacht en zorg besteed aan het behouden van de bedrijven in het projectgebied. 

Een plek voor nu en later

De stationsomgeving moet een plek voor de toekomst worden. Een wijk met een duurzame en levendige woon- en werkomgeving waar de identiteit van de creatieve maakindustrie voelbaar is en blijft. Een wijk waar Culemborgers een passende woning kunnen vinden en gezond en prettig kunnen leven. Het hart van de wijk wordt gevormd door een moderne OV-hub. Met deze ontwikkeling versterken we de duurzame bereikbaarheid van onze stad. 

Wethouder Monica Wichgers: “Het belang van deze ontwikkeling is voor de stad enorm. Hiermee zetten we een grote stap om het stationsgebied te transformeren naar een fantastische plek om te wonen, te verblijven en te werken. Onze eigen inwoners zullen voorrang krijgen om hier te kunnen gaan wonen. Dit resultaat motiveert mij enorm om, als de kiezers het mogelijk maken, mij ook de komende vier jaar weer in te zetten voor betaalbare woningen in onze mooie stad.”

Christine Kieviet
Redactiecoördinator van Het Kontakt West Betuwe, Het Kontakt Tiel en Het Kontakt Culemborgse Courant
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten