Logo culemborgsecourant.nl


Foto:

’t Blef Kuilenbûrgs

  Column

Zondagmarrege he’k genote van alle mooie graskante die gelukkeg nognie gemaoid zijn. Al die pèrse, blauwe en gèle blômmechies maoke alles tot ‘n feessie…geniete minse ennet kos niks! En lûjjeàge nie gek maoke over ’t vires, de ’bestrijding ’vein ik net ‘dajje ’n krant aonstek as iemand ôm ’n vuurtie vraog’

Azzie zobedeen ôp ’n terassie mag gaon zitte wa hallef lèg is dan is de gezellegheid ôk var te zeuke. Daorbij zalliet ôknog meemaoke dajje ers je paspoort mu lûtte zien waor instût dajje ingeënt bin. Ik hou nie van vleuke mûr FJ mu toch wel kanne, doggik so.

En azzie bij ‘De Mart’ alleen binne mag aster nie meer dan 7 minse binne zijn dan kan Margriet ôk de tent wel dich doen en kanse ôkket gezellege terrassie wel ôpdoeke. Nou noem ik alleen nog Margriet…mûrrik bedoel álle gezellege tentjies die onzàge Kuilenbûrg ’n wèreldstad maoke. De regeringe kanne deràge bèter is druk maoke over wa Bill Gates ûtvret mûr daor kijke ze nie nûr, hiet da gin tunnelvizie, of zo? De Binnepoort stûtte schreuje ennet Stadhuis kreun jankend: ‘zeg me daddet nie deur gût’

'Je agressie wegboksen'

Waor da’k me kop over schudde? Dasse in de 3e wèreld de hygiëne pebbeere in te voere, waor ze méér dan ûtvoereg ‘hande mutte wasse’ tewijlter ginens schoon drinkwaoter is! Kan dáor Bill Gates zen miljarde nou is nie in douwe? In die pure arremoei febrieke neerzette waor de arreme minse geld kanne verdiene en dan goed ète kanne kope, in plek dattie de ‘nàje wèreldorde’ lôp te premoote? Die ‘wèreldorde’ waorin me alleen mûr aon strakke lijntjies magge lope emme ons privélève finaol kwet zijn?

Kantie mettie 10 rijkste minse (effe goegele) van de wèreld de aorde nou nie nûrren hoger plan bringe? Astie oot ‘bove’ kôm zietie inens wattie verkeerd dee mûr messchien wiltie ôk alleen mûr …zuch….

En: 2e kamerlid mw.Toorenburg bôks iedere wèk. Dasse daor zin in het? En teuge ‘t vires meppe innen bôksring los ôk niks ôp. En dan zeggeze: ‘je agressie wegboksen’ of zoiets. Daor he IK gin behoefte aon, ik he gin agressie nûr wie dan ôk. As mijn iets ‘aongedaon wordt’ lûkket gewoon gaon, waorôm zouk menàge druk maoke?

Waor da’k ôk me kop over schudde? ‘dasse veur de dierbaore verplègers ’n standbeeld ôp wille richte ôm ze te danke’ hahahaha, welleke friek hetta bedoch? Asse die minse nou is gewoon ’n eerleke, flinke loonsverhoging gaove? Neeje, logisch naodenke zitter jammer genôg nog nie in. Enne, da ‘nieze ijje elleboog’ is ôknie alles want snot ôp die plek stû nou nie bepaold sjiek, of veinde jûlle da niesso arreg? Ik dûrref ôk gin winkel in as me alergie-pillechie nognie warrek want ak nieze mut kek iedereen me aon of da’k de schûrref innet kwedraot het.

Wete jûlle of Shell nou al belasting betûl? Enne, zónder rômmelmart in Everdingen zallet ôk ’n andere Hemelvaartsdag zijn dan andere jaore…zucht..

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden