Logo culemborgsecourant.nl


Foto:

’t Blef Kuilenbûrgs

  Column

Column Els van den Hooff

De nàje ‘bepaolinge’ zijn der emme wete nou weer persies wawwe wél magge en wa NIE. De kappers begonne weer, gin 1 ½ mèter mogelek en: zónder mondkappie! Gûtta wel goed? Mûr…’t kabbinet is flink, die dûrreve inens vúl meer dan de ofgelope tijje toen der ók zeeer nijpende zaoke aon de orde waore, witjiet nog, of muk alles gaon benoeme waor da’k ruzie over kreg? Mujje nou is kijke hoe strijdbaor en zellefverzèkerd Grapperhaus en de Jonge in de lens kijke: wadden kanjeeers en stiekem mozzik lache. Die ándere prebleme hoeve ze ’t effe nie over te hebbe (zuch) ofschoon die toch deursuddere… En nog steeds de heule dag: ‘t vires (waarvan Joop zouw zegge : ‘de paus zouter de hik van krijge’) En IK denk inens weer aon me nachmerrie over Rutte, die riep da ‘Juliana zó gelijk had in 1954’

Veurege wèk ree ’n jôngeman – die net as ik de fillem van Tôm Cruise gezien had messe stunts ôp de moter- al slaolômmend ’t tunneltie deur waor IK fietste. De dwaos, en tóch mozzik grinneke want hij deejet persíes as Tôm. Ik was ôp weg nûr Wim ôm in de zonnege tuin onder de koffie, ôp 1 ½ mèter, ’t noggis over de krante te hebbe mûr de schrik zat nóg imme kuite.

'No wikket is over menàge niffie (neefje) Matt hebbe'

No wikket is over menàge niffie (neefje) Matt hebbe. Die is nou 55 en zit al sins zen 19e in ’n rolstoel ivm ‘n dwarslaesie deur ’n verkeerd ingeschatte duik innet zwembad. Niemand kannet lijje en verdriet indenke waor dattie deur ging azziet zellef nie meegemok het, ôk van ze vaoder, moeder en femilie. Van de een ôp de andere dag was ze jônge lève over…ik schrevvet heule gebeure in ene zin, mûr…

Hij het al die jaore al veul hullep en steun van ze lieve zus en heule femilie. Ôk van lieve vaste helpsters die iedere dag kômme, alles doen wa nodeg is en zeer gewedeerd worde. De leste jaore ister één die alles aonvat ôm Matt te lûtte geniete vannet lève wattie 35 jaor noot gehad het: ze gaon hûs iedere dag wandele, nûr de bios, nûr muzeejems, de Agnietehof, dachie nûr A.dam of Den Bosch mette trein enz. Ôk koffie en lunssies bij B&D hore duksat bij de dijnsdag(nou effe nie) Ze gaon zellefs ôp vekansesie wattie nog noot meegemok het en…ZIJ règel ‘t hé want ze wit álles van verplèging, wádden Godsgeschenk. Astie nûrret ziekehuis mut hette chirurreg graog dasse meegût ôp de operaosiekaomer ômda ZIJ wit hoetie legge mût zonder dattie deurleg-plekke kreg…enz

Ak da allemaol zo aonkek dan wittik wéér hoe engele derûtzien, ze zien der persies zo ût as jij en ik, mûr wádden verschil wa vebinne zit. Matt, altijd pozetief, het as hobby fotogrevere en mok de mooiste petrette mûr ôk rippertaozies van trouwpertijje enz. Mijn leerde die, zonder watte zegge, wa geduld en lèvenskuns is, en: ik hettem nog nóót hore klaoge! En ak dasso aonkek bink trots da’k ze tante bin.

Enne….zouw Bill Gates wel koosjer zijn?

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden