Logo culemborgsecourant.nl


Foto:

’t Blef Kuilenbûrgs

  Column

Column Els van den Hooff

Wadden drài van 180 graode veur ’t verplegend perseneel innet land. Waor ze de leste jaore ûtgescholde wiere krijgeze nou is da verdiende applaus. Ziejewel dawwe ût minselek oogpunt ôk de goeie kant ôp gaon. En eerlek gezeet bink blij dawwe van die 3 nep-kusse of zijn. Daster de leste fefteg jaor ingeslope en hek altijd getfer overdrève gevonde. Dus….awwéér ’n pluspuntjie. En in China zijn ze inens van de ‘smog’ of en zien ze ôkkis de blauwe luch, ôngelofelek hé? Ôk izzet waoter in Italië al zó schoon as noot teveure en zwemme de vissies me plezierin de ronte.

'De wèreld zalter heul anders ût zien azzet achter de rug mag zijn'

Daorbij zijn alle ‘ziekmaokende chemtrails’ (witte strepe die vliegtuige ûtspouwe en die lang blijve hange) ôknie meer gezien en bleef de luch hier strakblauw zoazzet vroeger was en…zo azzet hoor! Onze mooie wèreld issó aon ’t verandere want deur da vires leg alles stil wasse nie meer aonkon. Alleen snappik nie datte vliegtuige, metter kirosiene -ûtstoot, lèg over de wèreld henne vliege ômdasse ‘die ofspraoke hebbe’ hiet da sôms hiepekriet? Der zalle veul vlieg-orregenezaosies fejiet gaon want wàneg minse die nog varreweg ôp vekansie wille. Dan gaon me weer me plezier nûr Vlieland, Zeeland en Limburg en kanneme weer ût volle bors ‘Waor De Blanke Top Der Duine’ zinge (fijn hé?)

Enne, ze moste toch zo nodeg alle grenze ope houwe ôm allerlei flutredene? Nóu mutteze inens dích ondanks de ‘Schengen overeenkôms en alle achterhûlde grondwette ‘ waor ze altijd mee aon kwamme kakke.

Ik vonnet vroeger altijd boeiend azzie aon de grenze je paspoort mos lûtte zien en ze je onderzeukend aonkeke… en zo hoor ’t. Azzen kat in ze tuin leg en der kôm ’n andere kat onder de schutting deur dan zettie ’n hoge rug en dikke start ôp en blaostem weg. Da ‘territori-jem bewaoke’ zijn húm grenze en daor kanneme waffan lere. As de regeringe da ôk waore blijve doen haddeme nieso in de prebleme gekômme de leste 30 jaor.

Ennou kômme ze me veul verschillende ‘oorzaoke’ vannet vires. De een zeg daddet ‘de straf van God is ômdawwe zo slech zijn’ (dus nie) de ander zeg ‘datte aorde deràge schoon gû maoke’ ôk ‘dasse in China alles mûr ète aon wild wa viresse bij der het’. Ôk he’k gelèze datter labberetori-jems zijn (veural in Huwan izzen grote) waor slechte viresse ûtgedoch worde deur zeer dômme (lès slechte) minse, dus….zukkie effe ût wie we de schuld gaon geve?

Hoe dan ôk, de wèreld zalter heul anders ût zien azzet achter de rug mag zijn. Veul minse zalle alles kwet raoke en deur de regering gehollepe gaon worde, al zallet noot veur 100% kanne goedmaoke.

Zondag wazzet lekker in de zon, ‘k he -memme jas aon - geslaope innet hoekie bij de roze, daor vulde ik de straffe weind nie, de weind die weerman Frank zellefs ‘geniepig’ noemde.

En Ruud de Wildt kan bèter zen oorbellechie ûtdoen wa da stûttem van gin kante…

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden