Logo culemborgsecourant.nl


Els van den Hooff
Els van den Hooff (Foto: )

’t Blef Kuilenbûrgs

column els van den hooff

Minse minse, ik hemmenàge zellefgekweekte buntjies gegète, ‘ t waore der 16 en gebroke 2x zoveul. Zó smokte ze vroeger! Carola mok mijn heulemaol antoezjas want ze gaf mijn ôknog varse snijbone ûtteràge greun/errepel-tuintjie. Die snijbone smokte net as die van buuman v. Unen vroeger. Ik at ze zónder errepels of vlees ennet wazzen fees ôm die ôngespote lekkernij te preuve die zonder kunsmes gegroeid waore. En vlees? Ak arreges bin waor ze vlees ôp toffel zette et ik gewoon mee dus bink ‘parttime vegetaoriër’ want van vlees worrik nie ech blij.

Goh, nog gin polletiek ôp pepier? Zouk siek sijn? ’t Val mee, kik mûr: kwaoje blikke van Marrek en trewante mûr ze kwamme der ût. Nou bink wél benait oftiet vummekaor kreeg of alle AOW lèftijje nûr 67 ½ jaor gaon in de EU? Wa denke jûlle? Zoutie da bedônge hebbe of maggeze blijve friewiele zoas Hongarije metter 62 jaor? En die Orban mûr mauwe, hij kan bèter ze…houwe.

'En die ‘top’ waor Rutte ze poot veur effies stijf hiel vonnik prachteg'

Ik hasso gehoop da Marrek in zen nijd inens ûtte EU zouw stappe mûr neeje, dawwas te mooi gedroomp want hij is nog steeds wég van de EU (?) Trouwes, de Unilèver gû nûr ’t UK en awwe nie ûtkijke gût ôk Shell der henne, zó slech gûddet daor, nou ze ûtte EU zijn, ziejet?! En die ‘top’ waor Rutte ze poot veur effies stijf hiel (ik prees da vingertie wattie veur éffe fel ôphief) vonnik prachteg, ôk ômda ‘moeder Theresa Merkel in der nàje colbèrtie’ en Macron nijdeg wegliepe. Ik ha wille zegge: ‘Marrek, lû jeàge nie piepele kèltie, stap bedeen ôp ûtta wepse-nes, wij hebbe der niks meer te zeukeee’ mûr neeje..

Ze gaon veul waonzin vaslegge in de grondwet, waar vroeger noot aon te torrene was,ôk Ollongren zal ’n flinke duit innet zakkie doen. En de zaolegverklaorde RIVM? ’t Kabbinet het gin ‘tunnelvizie’ mûr ze kijke deur ’n limmenaoderietjie…

En denke jûlle nog nao over Pia Dijkstra en de ‘donor-schraopers’? Is iedereen -mette beste bedoelinge- zich nog wel bewus dajje gin lèvend orgaon ûtten dood lijf kan haole? Goegel effe ôp ‘Ger Lodewick’ ejje snappet bèter dan IK ût kan legge.

Toch gebeurter bes wa goeds want ik he veur de 1e keer Maarten van Rossum ’n klàn bietjie zien glimlache, hij schrôkter zellef van en dee ze smoel bedeen weer in da sacherijnege masker (je zalter mee getrouwd zijn)


Ik zee teuge Wim ‘da’k 4x nûr de herhaolinge vannet nieuws mu kijke veur alles tot mijn deurdring’ waorôp Wim alleen knikte…ik zee toen: ’jij wou zeker zegge da’k vroeger ôk al zo was meddet begrijpe van de spellechies?’ waorôp Wim stoisijns zee: “Nee maar ik dácht het wel”


Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden