Logo culemborgsecourant.nl

Vrouwen verhalen over corona

Culemborg - DIVC organiseert een bijeenkomst over COVID-19 met verhalen door vrouwen uit minstens 5 culturen. Zij gaan vertellen hoe ze geraakt, gevangen, getroffen of juist verlicht zijn door de situatie waar we in zitten. Want door te vertellen kun je delen en helen!
Vrijdag 28 augustus 19:30 - 22:00 uur.
Havo locatie Lek & Linge, Multatulilaan 3 in Culemborg. (naast Zwembad), Op veilige anderhalve meter afstand en aantal plaatsen is beperkt. Entree € 2,50. Reserveren kan door mail naar welkom@divc.infoc.info

Stichting DIVC maakt het mogelijk dat vrouwen samenkomen om elkaars cultuur te leren kennen en gezamenlijk te werken aan sociaal culturele en maatschappelijke zaken. Voor ons is het vanzelfsprekend dat iedereen kan meedoen, ongeacht cultuur, etniciteit, religie of opleiding!         Elkaars voorkeur leren kennen en respecteren is een essentiële en onmisbare bijdrage aan het realiseren van een harmonische samenleving.

Om vorm te geven aan de nodige binding en verbinding zoeken wij steeds de uitwisseling en samenwerking met lokale en eventuele regionale organisaties en instellingen. Jaarlijks vieren we Internationale Vrouwendag en organiseren we themabijeenkomsten over actuele thema's.

Deze themabijeenkomst reserveren we voor corana-verhalen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden