Logo culemborgsecourant.nl


KODAK Digital Still Camera
KODAK Digital Still Camera (Foto: )

’t Blef Kuilenbûrgs

Veurege wèk veul pregrammao’s over de oorlog gezien, veul oud-seldaote diejet woord hadde en dawwas meer dan hefteg. Net zoas onzàge Richard vd Velde, die alles altijd ûtzuk van seldaote en der femilies ût lande die ons bevrijdt hebbe. Wadden goed warrek en wa zijn die femilies dankbaor asse wete waor datter jônges aon der endjie kwamme. Der zijn mooie vriendschappe ontstaon en wederzijdse bezoeke…

Over ’t vires hebbe? NEEEE! ’t Hông me allang de kèl ût ômdaddet mees nijpende prebleem onder de toffel leg. Da veinde ze stiekem wel bes zo, kanne ze lekker veileg leutere over andere dinge. Der zijn der zat die nie alleen ’n mondkappie draoge mûr ôk nog steeds oogkleppe veur hebbe. Nou droomde ik weer over de Jonge en Rutte, nou jankte Marrek steeds: “Juliana hellep” en Juliana zee steeds trug: “wie ze kont bran…” Ik wilter vanof mûrrik kamme drome nognie sture.

Tóch ha Marrek wel ’n punt, toentie oot zee: “wij zijn met meer” want ôp Hemelvaortsdag wiere in IJmuiden boa-handhaovers immekaor geslaoge deur ‘veueul meer’(eh?)

En is Klaas Wilting nog wel zo scharrep?

Tewijl Grapperhaus veileg messe kont in de dure auto zit zegtie stoer da ‘boa’s gin waopens mutte krijge’ en daorôm dénk ik dattie ôppet verkeerde pluus zit. Je zouw issien azzet zenàge keind was die aon zo’n horde gekke mos zien te ontkômme… En is Klaas Wilting nog wel zo scharrep? Hij zee bij WNL: ”nee geen wapens, dát is voor de politie, díe moet er bij zijn” en effe eerder zeetie: ‘Er zijn véél te weinig politiemensen’ dus eh?


Nou mut inens de plantaozie zen bissies ôpdoeke want ‘da schèl ’n paor duuzend euro’ Veur die paor cente zouwet daor ’n dooie bedoening worde: gin kaokelende kippies meer, gin mooie vogelties in alle kleure en ôk gin herte meer nûs de meziektent. In ens alle herinneringe weg en worde gin nàje herinneringe meer gemok deur de keinderties die altijd me zakke brood en omao of opao ôp pad gaon/ginge. ‘t Fiets-tochie nao ’t middegdutjie waor ze blij van wiere zel ôk weg zijn. Altijd lèvendeg daor en dassou nou zomûr weg mutte, nee toch? De griffie vannet stadhuis wor bedolleve onder de meelties van ôngenoege en dakkan de raad nie nûs deràge neerlegge, denk ik. Nou zitte wél alle steeje en dûrrepe krap in der cente ivm de crises hé. We kanne dus ôk, net as mette meziektent toen, de bissies gaon adoptere! Aster minse zijn die deràge daorveur in wille zette zouwet heul fijn zijn ennik wil graog meesponsorre hoor, jûlle ôk?.

En veur Bill Gates magge we wel ûtkijke messe: “de hele wereld moet gevaccineerd worden” Zobedeen maggie gin rijbewijs aonvraoge azzie nie ingeënt bin enz.. Der is al zóveul verkeerd gegaon bij al da inente mûr der zijn nóu meerdere minse diejet aon de kaok gaon stelle me feite- waoronder de zeun van Robert Kennedy ea. En díe gaon gin vingers brande aon koud waoter! We zalle zien…

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden