Logo culemborgsecourant.nl


Foto:

Klaartje start 2 juni

Klaartje (vervoer van deur tot deur voor ouderen en mensen met een beperking) hervat de dienst-verlening met ingang van 2 juni. Ritten kunnen vanaf 28 mei besproken worden.

Culemborg - Stichting Samen Verder heeft voorzorgsmaatregelen genomen die gebaseerd zijn op het regeringsbeleid en aangepast aan de risicogroep waartoe nagenoeg alle medewerkers van SSV en de klanten behoren. Om die reden wordt met een beperkte dienstverlening gestart. We hopen op basis van de ervaring langzaam maar zeker weer uit te breiden naar zo mogelijk het niveau van vóór de coronacrisis.
We evalueren wekelijks en zullen de wijze waarop de dienstverlening wordt uitgevoerd communiceren via onze telefonistes en de website (www.stichtingsamenverder.com).
Het naleven van de opgestelde regels is in het belang van klant en medewerkers van SSV.
In de opstartfase richt Klaartje zich op het noodzakelijk vervoer; o.a. dokter, ziekenhuis, poli, tandarts en/of fysiotherapeut.
We rijden alleen op werkdagen van 09.00 – 12.00 en van 13.00 – 17.00 uur.

Beschermende maatregelen
De bussen worden met een doorzichtig scherm zodanig ingericht dat de chauffeur en bijrijder onderling en ten opzichte van de passagiers gescheiden zijn.
De medewerkers van Klaartje dragen handschoenen en een mondkapje. Zij reinigen na elke rit grondig de contactplaatsen in de bus. Mede om deze reden is de tijd die in de opstartfase per rit wordt ingepland zeer ruim genomen.
Om de anderhalve meter in acht te kunnen nemen, wordt per rit slechts één klant meegenomen, eventueel met persoonlijk begeleider.
Er zijn dus minder ritten in te plannen en personen te vervoeren. Op basis van de praktijkervaring hopen we binnen afzienbare tijd verantwoord het aantal ritten te kunnen uitbreiden.

Klanten
Onze telefonistes zullen klanten bij het inplannen van de rit telkens wijzen op de condities waar-onder het vervoer plaatsvindt.
Bij gezondheidsklachten geen rit afspreken of zich afmelden. Bij twijfel thuisblijven!
de persoonlijke hygiëne op orde hebben (o.a. handen wassen voor aanvang rit, hoest en nies in binnenkant elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en draag een mondkapje, zoals in het open-baar vervoer);
zelfstandig, met rollator of eigen begeleiding (deze rijdt ook mee) naar en van de bus kunnen lopen en zonder hulp in- en uitstappen.
nedewerkers van SSV ondersteunen in principe de klanten niet. Eventueel kan een rolstoel gebruik worden om met de lift in de bus te komen en vervolgens plaats te nemen op een stoel;
gepast betalen. Medewerkers geven geen wisselgeld.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden