Logo culemborgsecourant.nl

Werkzaamheden Zeedijk Culemborg (N833) gestart

Regio - De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe verkeers- en fietsbrug aan de Rijksstraatweg (N833) ter hoogte van de Zeedijk tussen Culemborg en Buurmalsen zijn gestart. De werkzaamheden aan de brug zijn naar verwachting eind 2020 klaar. Tot die tijd is de kruising Rijksstraatweg/Zeedijk afgesloten. Het verkeer leiden we om met borden. De werkzaamheden voeren we uit om de veiligheid op deze provinciale weg te verbeteren.

Herinrichting N833

Provincie Gelderland werkt aan de herinrichting van de N833 inclusief een vrij liggend fietspad om de verkeersveiligheid op de weg te verbeteren. Het autoverkeer wordt gescheiden van het (brom)fietsverkeer door de aanleg van het vrij liggend fietspad in twee richtingen. Om het nieuwe fietspad te kunnen realiseren, wordt aan de westzijde van de N833 de huidige watergang verlegd en de weg aangepast. De nieuwe weg heeft een breedte van 7 meter. Aanliggende fietsstroken vervallen en de toplaag van de weg vervangen we. Er komen ook twee nieuwe bruggen. Ter hoogte van de Zeedijk: een brug voor gemotoriseerde voertuigen en een brug voor (brom)fietsers. 

Werkzaamheden 

Aannemer Van Spijker Infrabouw voert de werkzaamheden uit in opdracht van provincie Gelderland. Zij maken de nieuwe funderingen van de brug, ook wel landhoofden genoemd. Hierop wordt uiteindelijk het nieuwe brugdek vastgemaakt. Het nieuwe brugdek wordt elders gemaakt, zodat deze in zijn geheel op de landhoofden geplaatst kan worden. De werkzaamheden voor het vrijliggende fietspad voeren we later dit jaar uit. Zodra de planning daarvoor bekend is, laten wij dat weten. 

Kruising Zeedijk/ Rijksstraatweg afgesloten

Tijdens de werkzaamheden is de kruising Zeedijk/ Rijksstraatweg afgesloten. De rijbaan van de Rijksstraatweg is wel gewoon open voor verkeer tussen Culemborg en Buurmalsen. Het gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer over de Zeedijk leiden we om via de Oude Hoevenseweg. De omleidingsroutes geven we aan met borden. Eind 2020 wordt de Rijksstraatweg ter hoogte van de Zeedijk 3 weken afgesloten. Dat is nodig om het nieuwe brugdek op de juiste plek te plaatsen. 

Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op https://www.gelderland.nl/N833. 

Lees ook

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden