Logo culemborgsecourant.nl


Thomas van der Ham, Marit Janssens, Pauline Huntjens, Simone Regouin, Eveline Wentzel, Joost Reus, Pierre van der Schaaf. (Niet op de foto: Birgit Dulski)
Thomas van der Ham, Marit Janssens, Pauline Huntjens, Simone Regouin, Eveline Wentzel, Joost Reus, Pierre van der Schaaf. (Niet op de foto: Birgit Dulski) (Foto: )

Cultuurfonds Culemborg is op zoek naar enthousiaste Bestuursleden

Culemborg - De Stichting Cultuurfonds Culemborg bestaat dit jaar 5 jaar. De stichting heeft ruimte voor nieuwe enthousiaste bestuursleden.

Op 6 juli 2015 is de stichting Cultuurfonds Culemborg opgericht. Deze stichting ontvangt sindsdien subsidie van de gemeente Culemborg om aanvragen voor financiële ondersteuning op het culturele gebied te honoreren. De doelstelling van de stichting is ‘het primair voor de inwoners van de gemeente Culemborg door middel van financiële ondersteuning, bevorderen en mogelijk maken van een aantrekkelijk, gevarieerd en breed cultureel aanbod binnen de gemeentegrenzen dat bestemd is voor een divers publiek en openbaar toegankelijk is’.

Het Cultuurfonds Culemborg behandelt zo’n 60 aanvragen per jaar. Door het werk van deze stichting worden veel culturele activiteiten in Culemborg mede mogelijk gemaakt.

Onwerkelijke periode na een groeiproces

Zou een eerste lustrum normaliter aanleiding moeten zijn voor een feestelijk moment, de Coronacrisis heeft niet alleen een verlammende werking op het sociale leven maar zeker ook op het culturele leven. Niet alleen door alle grote maar ook tal van kleinere culturele initiatieven wordt een streep gehaald. Man van het eerste uur binnen het Cultuurfonds is Pierre van der Schaaf, de huidige voorzitter die zijn vertrek heeft aangekondigd. Niet omdat het niet leuk meer zou zijn maar vanwege het bereiken van zijn 75e levensjaar: ‘Er is een tijd van komen en een tijd van tijdig gaan’. Terugblikkend kan Van der Schaaf alleen maar constateren dat het Cultuurfonds in de afgelopen jaren steeds meer een vaste plaats heeft verworven binnen het culturele leven van Culemborg. Dat is volgens hem een proces geweest dat binnen zowel de culturele organisaties als het Cultuurfonds zelf heeft plaatsgevonden. De potentiële aanvragers wisten eerst niet wat ze aan het fonds hadden en het fonds had sterk de behoefte aan een goed beeld waaraan vanuit ‘het veld’ behoefte was. Ook werd het fonds steeds vaker een verbindende factor tussen verschillende organisaties en werd het gevraagd als ‘toetser’ bij het ontwikkelen van plannen. Iedere keer was het weer interessant tijdens gesprekken met aanvragers een ‘kijkje in de artistieke keuken’ te kunnen nemen. En dat altijd weer in het spanningsveld tussen de ambities van de plannen, de daarvoor beschikbare capaciteit aan menskracht en de beschikbare middelen. In die zin is het Cultuurfonds Culemborg vaak een nuttig klankbord geweest met daarbinnen kennis en ervaring vanuit verschillende disciplines.

Dat groeiproces is nu wreed verstoord door het Corona virus. En het is maar afwachten wanneer er zeker weer grootschaligere evenementen met veel publiek plaats zullen kunnen vinden. Maar dat het culturele leven veerkrachtig is heeft het de afgelopen eeuwen meermalen bewezen! Een grote plus is, volgens de scheidend voorzitter, dat Culemborg een in tal van opzichten rijk geschakeerd cultureel leven kent met een opmerkelijke dynamiek. Iets waarin in zijn ogen Culemborg trots én zuinig op moet zijn.

Continuïteit

Een goede ondersteuning van de culturele sector vanuit het Cultuurfonds is gebaat bij continuïteit. Birgit Dulski, Pauline Huntjens en, voorlopig nog, secretaris – penningmeester Thomas van der Ham vormen, samen met de tijdelijk terugtredende Eveline Wentzel, daarvoor binnen het fonds de basis. Dat ondersteund door bestuurlijk ondersteuner Marit Janssens. Het vertrek van penningmeester Simone Regouin – Bongers hing samen met haar maatschappelijke loopbaan waarin zij als projectleider de ‘spin in het web’ is van ‘het grootste museum van Nederland’, een initiatief van het Catharijne Convent. Zij vormde als kunsthistorica een van de inhoudelijke schakels binnen het bestuur dat verder ervaren mensen had en heeft op het gebied van media, monumenten, muziek en theater. Gelukkig wordt achter de schermen hard gewerkt aan het weer op peil krijgen van het bestuur.

Nieuwe bestuursleden gezocht

Door het vertrek van enkele bestuursleden vanwege het aflopen van bestuurstermijnen is het bestuur op zoek naar nieuwe bestuursleden en met name een nieuwe penningmeester.

Heeft u hart voor cultuur, wilt u graag uw bijdrage leveren aan het laten floreren van cultuur in Culemborg, neemt u dan contact op met het bestuur van het Cultuurfonds via: voorzitter@cultuurfondsculemborg.nl

Meer informatie over de stichting vindt u op de website: www.cultuurfondsculemborg.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden