Logo culemborgsecourant.nl


Foto: THEO VAN DAM FOTOGRAFIE

Drukbezochte informatieavond 5G

CULEMBORG - De informatieavond 5G op dinsdag 11 februari zorgde voor een zeer goed gevulde raadszaal. Zo'n 150 bezoekers, waarvan diverse raadsleden uit de omliggende gemeenten, luisterden naar de openingswoorden van wethouder Joost Reus die de vragen stelde of we gelukkiger worden van de nieuwe technologie?

Worden we wel of niet afhankelijk van de telecomproviders en Huawei en hoe veilig is ons dataverkeer? Wat is de invloed op en hoe richt je de openbare ruimte in bij de toename van grote antennes en smallcells antennes op o.a. lantaarnpalen? Wat is het effect van 5G straling op de bewoners en de ecologie?

De gemeente wil geen experiment op de bevolking. De overheid dient dit alles goed te monitoren, zodat een veilige uitrol kan plaatsvinden. De diverse sprekers spraken over de voor en nadelen van 5G en de huidige EMF (Electro Magnetische Frequenties) die al bestaan door middel van 1G, 2G, 3G, 4G en 4G plus. Rik Baas, van het antennebureau, het voorlichtingsbureau vanuit de landelijke overheid, vermelde dat rond juni 2020 de eerste frequenties voor 5G geveild gaan worden.

De 5G techniek kan heel snel en zeer efficiënt zowel zenden als ontvangen. De ICNIRP blootstellingslimiet is een maximale opwarming van het lichaam met 1 graad. Invloed op de gezondheid op lange termijn noemde hij onwaarschijnlijk. Rob Bongenaar van MoNet, het samenwerkingsverband van de telecomproviders, benoemde dat er een exponentiële groei is van data, 5G is heel belangrijk hiervoor.

Leendert Vriens, natuurkundige, gaf aan dat de blootstellingslimieten in 1998 zijn vastgesteld op basis van 6 en later 30 minuten stralingsbelasting op een zak zout water. Lang vóórdat er sprake was van de uitrol van 3G (2006) en 4G (2017) en 4G+ (2019). Anouk de Bont, met ervaring als veiligheidsadviseur bij de brandweer bij inschatting risicoprofielen, beargumenteerde dat deze ICNIRP normen totaal verouderd zijn, de mens en natuur worden 24 uur per dag gedurende vele jaren blootgesteld aan EMF.

Deze normen houden geen rekening met de biologische effecten op mens en natuur. Meer dan 20.000 onderzoeken tonen aan dat er veel schadelijke effecten zijn van de huidige EMF straling op korte en langere termijn. Vergelijkbaar met risico's van tabak en alcohol. Nederland loopt achter bij andere landen wat betreft het nemen van voorzorgsmaatregelen en het voorlichten en beschermen van de bevolking.

Invoeren van 5G, een heel andere vorm van gepulste straling is een groot risico, waren haar conclusies. Het Culemborgs5Gcollectief bood de gemeente het rapport aan waarin een uitgebreide toelichting staat beschreven op het voorstel een Nulmeting te houden van de huidige stralingsbelasting en de gezondheid van de bevolking en de conditie van de natuur in kaart te brengen. Zodat bij een toekomstige uitrol dit gemonitord kan worden.

De afsluitende vragenronde gaf de sprekers de kans om hun argumenten verder toe te lichten. Op menig antwoord werd door het publiek vaak instemmend geapplaudisseerd. De voorzitter concludeerde dat deze avond zeker een vervolg nodig heeft, want lang niet alle ingediende vragen kon worden beantwoord. Op de website www.culemborgs5Gcollectief.nl zijn de PDF's en opnames van de sprekers te bekijken.

Meer berichten

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden