Logo culemborgsecourant.nl

Hoge water vraagt aandacht

CULEMBORG – De komst van het hoge water en het onderlopen van de uiterwaarden vraagt ook nu weer haar aandacht. Overal langs de rivieren lopen de uiterwaarden vol, maar we hoeven niet te evacuere

Wel evacueren was op 1995 en daarvan was er een interessante avond in de Gelderlandfabriek over de "Avond van het water" met veel aanwezigen. Er moesten zelfs stoelen bijgezet worden. Zo groot was de belangstelling.

Marco Houtschild opende de avond met een gedicht over het hoge water, waarna een trotse organisator Mark van Dooren. De sprekers kon inleiden en diverse instanties bedankte voor de hulp van deze avond, zoals de gemeente Culemborg, waterschap en de provincie Gelderland. Om maar enkelen te noemen van de vele instanties die dit ondersteunen.

Marjolein Salari hield een kort betoog, waarna zij haar site-kick en 25 jaar geleden de loco-burgemeester van Culemborg Jean Eigeman kon interviewen, die op die 31e januari 1995 in Culemborg het bericht deed uitgaan van: "we gaan evacueren". Hij verving de op wintersport zijn burgemeester Mieke Bloemendaal. Vanaf dat moment stond de wereld op zijn kop, de hele stad moest leeg. Niet alleen mensen zochten onderdak elders, ook vee werd verplaatst. En dat was een hele operatie, aldus Jean, die de hulp kreeg van mede-gemeentebestuurders en andere instanties. Burgemeester Bloemendaal kwam terug van wintersportvakantie en nam de taak over van Jean. Niet om het evacueren te begeleiden, want die waren al weg. Maar zij moest het terugkomen van de stadgenoten begeleiden en dat was ook een hele klus.

Naast deze twee sprekers spraken nog meer sprekers voor de pauze over het hoge water, zoals huisarts Ad Derwig, brandweercommandant Sjaak Anema, veehouder Gijs de Raad, communicatiemedewerker Jolanda Nijsen en autohandelaar Henk Visscher.

Na de pauze werd er gesproken over de stand van zaken nu als dit weer voor zou komen met o.a. Dijkgraaf Co Verdaas, veiligheidsregio Gelderland-Zuid Renee Rieken en de huidige burgemeester Gerdo van Grootheest. Naast Gerdo waren nog enkele burgemeesters uit de regi naar de Gelderlandfabriek gekomen.

Zo werd er op deze avond veel besproken en hadden de aanwezigen ook vragen. Een interessante avond die veel spreekstof opbracht onder de aanwezigen, want van enkel nostalgisch terugblikken word je niet wijzer. Want het water, zowel in de zee als de rivier, speelt nog steeds een cruciale rol in ons bestaan.

Tussen de gesprekken door zijn er verschillende korte optredens met: Marc Laeven (piano), Sarah van Heuven (singer-songwriter), en Lynn Kools (ukulele+zang).

(Aangeleverd door Theo van Dam)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden