Logo culemborgsecourant.nl


Foto:

In gesprek over het lokaal sportakkoord

Culemborg - Afgelopen week zijn in een drietal dialoogsessies ruim 40 vertegenwoordigers van sportverenigingen, sportbedrijven en beweegaanbieders met elkaar in gesprek gegaan over de onderwerpen voor het lokaal sportakkoord. Aan de hand van ingebrachte voorstellen bij de startbijeenkomst is constructief gesproken over doelen en actiepunten.

De bijeenkomsten zijn gestart met een korte pub quiz over bewegen en sporten in Culemborg. Vervolgens zijn de deelnemers in kleine groepen het gesprek aangegaan over diverse thema's.

Punten die werden genoemd zijn onder andere dat het plezier in bewegen voorop staat! Met meer plezier bewegen leidt tot meer sporten en draagt bij aan betere prestaties. De aandacht voor topsporters in de stad kan beter. Zodat zij jongeren kunnen inspireren.

Culemborgse sporters en beweegaanbieders vragen opnieuw om een sportcommissie. De oude sportstichting, later de sportraad, heeft een belangrijke rol als het gaat om verbinding en communicatie rondom evenementen, sportmarkt en een gewenst sportgala. Sportverenigingen willen graag meer betekenen voor het onderwijs en staan klaar voor nieuwe sportdagen en schooltoernooien.

Meer bekendheid rondom beweegactiviteiten en sportaanbod kan bereikt worden met bijvoorbeeld de invoering van een sportkaart. Met een sportkaart kun je bij de deelnemende partijen kennis maken met het aanbod. Mogelijk zou een "sport uitleen", een plek waar je sportmaterialen kunt lenen voor de kennismaking, helpen om drempels te verlagen.

Kortom, het bruist van de ideeën. In de komende weken zal gewerkt worden aan het samen uitwerken van de actiepunten. Daarvoor worden een viertal bijeenkomsten georganiseerd.

Voor de themabijeenkomsten is het wel belangrijk vooraf aan te melden via sportakkoordculemborg@gmail.com !

Donderdag 13 februari 19:00 tot 21:00 uur
inclusief sporten, met respect bewegen voor iedereen

sporten voor iedereen, zonder grenzen

bewegen voor ouderen

jeugdsportfonds

niet westerse culturen

positieve sportcultuur

Zaterdag 15 februari 14:00 uur tot 16:00 uur
(top)sport en evenementen

sponsoring

sportgala en sportcafé

samenwerken

promotie en ondersteuning topsporters

Maandag 17 februari 19:00 tot 21:00 uur in de Kon. Julianaschool
Van jongs af aan vaardig in bewegen

Bredeschool en onderwijs

Vakleerkrachten

binnenschools sporten

clinics sportverenigingen en beweegaanbieders

sportdagen en toernooien

donderdag 5 maart 19:00 tot 21:00 uur in de kantine van Hockeyclub CMHC

Vitale aanbieders en duurzame accommodaties

beschikbaarheid en betaalbaarheid accommodaties

onderzoek naar vraag en aanbod van accommodaties

leren van elkaar, bij elkaar meelopen

gezamenlijke lessen

fitcoins, sportpas

opleidingen en services

Medio maart zullen de uitkomsten verwerkt worden in de eerste opzet van het lokaal sportakkoord. We hopen daarna begin april te komen tot het gezamenlijk met de gemeente vaststellen van het sportakkoord.

Meer berichten