Logo culemborgsecourant.nl


Als voorbeeld legt Henk Witte uit hoe lastig de drempel onder de Binnenpoort is voor scootmobielen en rolstoelen. (foto: Tanja Moody)
Als voorbeeld legt Henk Witte uit hoe lastig de drempel onder de Binnenpoort is voor scootmobielen en rolstoelen. (foto: Tanja Moody) (Foto: )

'Gevolg is dat mensen zich afsluiten'

Een toegankelijk Culemborg voor iedereen, ook voor mensen met een beperking of een handicap. Met dat doel richtte Henk Witte vorig jaar de groep 'Culemborg Toegankelijk' op. Toegankelijkheid gaat niet alleen over drempels, maar ook over bereikbaarheid en lotgenotencontact.

Tanja Moody

CULEMBORG - Mensen met een beperking willen zich gehoord voelen en serieus genomen. Ze vinden dat ze al snel gezien worden als 'minder'. Daardoor worden ze niet zo gauw ergens bij betrokken en ze vinden het lastig om overal bij te komen. "Het gevolg is dat mensen zich niet meer betrokken voelen, niet meer mee willen doen en zich gaan afsluiten van alles. Sommigen komen niet eens meer buiten. Dat moet veranderen!"

Culemborg Toegankelijk is een (facebook) groep voor en door Culemborgers met een beperking of handicap en hun partners. De leden proberen elkaar te helpen waar mogelijk. De berichten gaan in beginsel over toegankelijkheid van winkels, horeca, openbare gebouwen, bedrijven en de toegankelijkheid naar de diverse instanties, verenigingen en groepen die Culemborg rijk is.

Vanaf de oprichting druppelen de verhalen langzaam binnen, zegt de initiatiefnemer. Mensen vertellen hoe ze telkens tegen een muur aanlopen en daardoor niet meer de energie hebben om te strijden als dat nodig is. "Soms is het iets simpels. Hoe serieus word je eigenlijk genomen, wanneer je 's avonds de huisartsenpost niet meer kan bereiken?''

Henk Witte is ervaringsdeskundige. Door een auto-immuunziekte, heeft hij zijn drukke baan moeten opgeven. Een spierziekte maakt dat hij gebonden is aan een scootmobiel en rolstoel. Lopen lukt slechts enkele passen. "Het vergt zoveel energie van je lichaam, dat je chronisch moe bent en veel moet rusten. Soms wordt het een 'onzichtbare' ziekte genoemd, want je ziet er verder goed uit, als de mensen mij zien.''

Toch gaat hij niet bij de pakken neerzitten. Hij heeft diverse hobby's (fotografie), is politiek actief als commissielid voor de fractie Culemborg van Nu, ambassadeur bij Coalitie voor Inclusie, zet zich landelijk in voor Spierziekten Nederland en draagt ook landelijk een steentje bij om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. "Bedrijven zouden naar iemand die beperkt is meer op een positieve manier bekijken, naar wat nog wel mogelijk is." Wat kunnen de mensen verwachten als ze zich bij de groep melden of berichten insturen? Henk Witte: "Mensen vinden er lotgenoten. Een plek waar ze zich gehoord voelen, niets meer hoeven uit te leggen en ervaringen kunnen delen. Het geeft steun. Je niet serieus genomen voelen, is verschrikkelijk."

Voor 2020 wil Henk Witte meer bekendheid voor Culemborg Toegankelijk onder Culemborgers. Ook bijeenkomsten organiseren, met hulp van bedrijven en instanties. "Deze mensen tellen mee, ze willen gezien worden en mee kunnen doen. Samen staan we sterk!" Contact opnemen kan via: henkwitte1961@gmail.com

Meer berichten