Logo culemborgsecourant.nl


Foto:

't Blef Kuilenbûrgs

Paoseichies, PAOS-EICHIES, de winkels legge der al vol mee en de vaste is nog nie begonne.'t Arrege is dak zellef ôk 'n zakkie koch, ik schaom menàge kepot minse! De oliebollekraom stûtter ôk nog ennik mos menàge éch inhouwe. In waffeur 'over de top welvaort' zitteme nou àgelek?

En Sjoerdsema mag Rusland nie in. Ja vein je 't gek? Ze nome/neme voetstoots al die tijd gewoon aon da Rusland de MH17 ûtte luch schoot, tewijl Rusland steeds ontkende in alle toonaorde. Onze regering houwter heulemaol gin rèkening mee datte Russe wellis gelijk konde hebbe en da's jammer. Ôknie slim, nou Max vd Werf en Graham Philips 't 'totte bôôjem ûtzochte'.

Waorôm kijke ze dáor dan ers nie nûr?

Waorôm kijke ze dáor dan ers nie nûr? Nee jôôôh, die blijve in deràge klàne bubbelties rond darre daor in Den Haag. Ze kijke duk nie vadder dan der nussies lang zijn, is dannie 'n 'bietjie arreg dôm'? En, magge we onzàge wéér is nie ôfvraoge waorôm da vliegtuig daor môch vliege veur onze regering, tewijl álle lande 't al verbôôje hadde? Laote ze 't dáor dan ers weer is effe over hebbe…(nee dus)
Nou inens gûtte EU ôkket immigraosiebeleid finaol 'ôp de schup' neme. Ferrek, wa dít betref worde ze wakker ûtter jaorelange middegslaopie. Ôk weer jammer daddet vuls te laot is ôm 'de put te dempe waor…' enz.

Wa hekket wiekend genote zeg, ers zaoterdagmiddeg in de O.K.Karrek de opening vannen prachtege expeziesie van ôngewone schilderije in ôngelofeleke kleure, deur Jan de Beus (gin Kuilenbûrreger) en Yanko Ivanov. Ze zijn de heule mûnd te zien ôp dijnsdagmarrege en zaoterdags de heule dag. Mooie toespraokies deur de borregemeester, de pestoor en de kunstenaors zellef tewijl onze Ellen weer zó mooi ôp de piaono spulde…
Halleverwège mozzik nûr de verjaordag van Wim die 81 wier en de feessies hiele nog effe aon…want zondaggemiddeg waster 't 'huiskamerconcert van Concordia' en da wouk ôknie graog misse. Wa wazzet weer goed (en veural gezelleg) we hebbe genote van al da moois, ôk van de blaozers die ôppet 'balkon' zaote en we alles nóg bèter konde zien. En dan: 2 Intermezzoos deur pianis Ruben Meidam, whow! Meer dan 'whow' hoevvik niette zegge en toenk menooge dich dee hoorde ik Wiebie speule….

Daornao mokte de 'koffie in de stad' de dag nog kepleeter en konneme mûndag de wèk weer aon. Toch mozzik steeds denke aon 't Concordia van vroeger, asse deur de straote mesjeerde ôm hier of daor 'n aubaode te bringe veur minse die fefteg jaor getrouwd waore of aster 'n soldaot trugkwam ût Korea, mooie 70 jaorege herinneringe.

Zondagmarrege nao WNL kwam André Rieu weer, nou 't ôptreeje in Portugal en zag weer veul traontjies onder 't publiek, van pure emoosie en diepe ontreuring vannet hart. Dezellefde gevoeles die we hadde in 1945 toen de oorlog over was en iedereen zông en danste ôp de buurtfeeste…

Meer berichten