Logo culemborgsecourant.nl


Foto:

Startbijeenkomst lokaal sportakkoord

Culemborg - Op vrijdag 17 januari 2020 kwamen meer dan 50 vertegenwoordigers van culemborgse sportclubs, sportbedrijven en beweegaanbieders af op de uitnodiging voor de startbijeenkomst. Samen met Simon Buwalda, wethouder Sport, gaven zij in de kantine van AV Statina de aftrap om te komen tot een lokaal sportakkoord voor Culemborg. Direct bij binnenkomst bleek al snel dat de belangstelling om elkaar te leren kennen en meer van elkaar te horen groot was. De gehele bijeenkomst werden er ervaringen uitgewisseld, nieuwe contacten opgedaan en nagedacht over verdere samenwerking. Alleen dat al zorgde voor een goede en constructieve sfeer. Daarnaast konden de aanwezigen ook kennis maken met de lokale adviseur sport (via de sportbonden). Samen met hem kan gekeken worden naar specifieke wensen en ondersteuning van de sportverenigingen.

Tijdens deze avond vond een eerste verkenning plaats van thema's die leven binnen het sporten en bewegen. Vertegenwoordigers vanuit onder andere onderwijs, sportverenigingen en fitness spraken met elkaar over de thema's in het nationaal sportakkoord. Enkele bijzondere items werden op deze avond al benoemd, zoals: "Kunnen we de bekendheid van het jeugdsportfonds vergroten?", "Kunnen bekende topsporters uit Culemborg een inspiratie vormen voor onze jeugd?", "Zou er een sportgala kunnen komen in Culemborg?" en "Kan er een gezamenlijke sportdag komen?".

Op het thema vitale sportaanbieders is veel gereageerd dat samenwerking hierin een belangrijke stap kan zijn tot verbetering. Met als gevolg een beter aanbod (kwaliteit), betere inzet van vrijwilligers en uiteindelijk meer tevreden sporters. Bij het thema van inclusief sporten (iedereen kan en mag meedoen) blijkt dat hier al veel over wordt nagedacht en de bereidheid hiervoor groot is vanuit de aanbieders.

In de komende weken worden er vervolgbijeenkomsten gehouden waarbij we verder ingaan op de genoemde thema's. Dit kan op maandagavond 27 januari, donderdag avond 30 januari of zaterdag middag 1 februari. Er is bewust gekozen voor verschillende momenten om zo eenieder te kans te geven bij één bijeenkomst aanwezig te kunnen zijn.

Aan het einde van de bijeenkomst is door een groot deel van de aanwezigen al aangegeven dat zij aanwezig zullen zijn bij de vervolgbijeenkomst. Daaruit blijkt dat de onderwerpen leven in de culemborgse samenleving en dat sportclubs en bedrijven bereid zijn om daarvoor samen te werken. Wil jij, als vertegenwoordiger van jouw club of als beweegaanbieder, er ook bij zijn?
Meld je aan bij de sportformateur Wilbert Janssen via sportakkoordculemborg@gmail.com

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden