Logo culemborgsecourant.nl


TTO in beweging op KWC

Never a dull moment voor leerlingen en docenten binnen de tto-afdelingen op het KWC. Zowel binnen de afdelingen vmbo, havo als vwo kunnen leerlingen het tto programma volgen met een grote hoeveelheid aan activiteiten op het gebied van taalverwerving en internationalisering.

Bij een visitatie vorig schooljaar van de tvwo-afdeling kreeg deze een uitstekende beoordeling.

Daarbij zoeken de coördinatoren voortdurend naar vernieuwing en verbetering van de opleiding. Voor het eerst werd door bovenbouwleerlingen een sportdag georganiseerd voor de tweede klassen van alle afdelingen tto. Dit in samenwerking met het Anna van Rijn College in Nieuwegein. De leerlingen konden de sportieve activiteiten zeer waarderen en ook het vriendschappelijk contact met leeftijdgenoten van een andere school.

Nieuw was de reünie van de afdeling tweetalig vwo. Alumni uit alle jaren gaven presentaties aan de derdeklassers tvwo die aan het begin staan van hun profielkeuze. Op een vrijdagavond in november kwamen de oud-leerlingen bij elkaar op het KWC en het weerzien met elkaar en de docenten werd als bijzonder positief ervaren.

De derde klas tweetalig havo gaat voor het eerst uitwisselen met een school in Normandië, Frankrijk. De thema's van de uitwisseling hebben te maken met de actualiteit, namelijk 'Water' gerelateerd aan klimaatverandering en '75 jaar na de Tweede Wereldoorlog'.

De afdeling tto-vmbo heeft afgelopen jaar de eerste lichting tto-leerlingen uitgezwaaid. Iedereen heeft boven verwachting gepresteerd en het Anglia-examen gehaald met B1 of A2+ niveau. Daarbij groeit het aantal leerlingen voor tweetalig vmbo nog steeds.

Kortom, beweging volop. Op dinsdagavond 28 januari kunnen ouders en leerlingen uit groep 8 van alles te weten komen over tto op het KWC tijdens open lesavond voor tto en gymnasium van 19.00 – 21.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via de button op de homepage van het KWC: www.kwc-culemborg.nl.

 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden