Logo culemborgsecourant.nl

Friezen gezocht in de Betuwe en wijde omgeving

De Roos van Culemborg is op zoek naar Friezen in de Betuwe en wijde omgeving. Immers een Friese middag is een volstrekt onbekend begrip in deze streken. Friezen zijn nu eenmaal niet te onderscheiden van hun buren al kan je het altijd een beetje horen.

Overal wonen ze en een beetje trots op hun achtergrond zijn ze toch wel. 'Friezen om utens' heten ze in de wandeling, Friezen buiten Friesland. De Roos van Culemborg organiseert een Friese middag op zondag 2 februari in de synagoge van Culemborg. Hoofddoel: Fries horen, spreken en zingen. Bij dat zingen verleent de Jouster Cantorij onder leiding van Grietje Dam ondersteuning.

Verder aandacht voor de Friese dichter Harmen Wind, een fraaie filmcompilatie van enkele bijzondere Friese zaken en het belangrijkste: een open podium. Daar mag iedereen vertellen, voordragen of zingen. Voor de liefhebber wordt de middag besloten met Friese soep en sukerbolle. De afsluiting, voor wie dat mee wil maken: een Friese vesper (korte kerkdienst).

Alleen waar wonen ze, die Friezen? Na aanmelding bij hoogenkamp@ziggo.nl worden uitnodiging en programma voor dit evenement toegestuurd. Info: zondag 2 februari, synagoge, Jodenkerkstraat 5. 15.30-16.00 uur: inloop, 16.00-18.00 uur: programma, 18.00-19.00 uur: soep en brood, 19.00 uur: vesper. Alles vrij toegankelijk, de hoed gaat rond. Informatie: www.deroosvanculemborg.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden