• Kandidaten namens de AWP.
• Kandidaten namens de AWP. Foto: Aangeleverd

AWP: ‘Kansrijke initiatieven voor duurzame energie versneld ontwikkelen’

Algemeen Rivierenland kiest bestuur waterschap 3.060 keer gelezen

RIVIERENLAND • Kansrijke initiatieven voor duurzame energie, zoals warmte uit oppervlaktewater (aquathermie) en groene waterstof uit zonne-energie, moeten versneld worden ontwikkeld. Dat bepleit de Algemene Waterschapspartij (AWP) in het program voor de waterschapsverkiezing. 

Waterschap Rivierenland moet hiermee actief aan de slag, volgens de AWP. Het is één van de speerpunten van de partij. 

Waterbeheer en wateroverlast
Net als veel andere partijen wil de AWP dat waterbeheer en wateroverlast nadrukkelijk aandacht krijgt bij alle plannen voor nieuwe woningen, nieuwe wegen en nieuwe bedrijventerreinen.

“Water moet het uitgangspunt zijn voor alle ruimtegebruik”, schrijft de partij in haar verkiezingsprogramma. “Provincies moeten terughoudend zijn in het aanwijzen van nieuwe woningbouwlocaties buiten de bebouwde kom en zorgen voor voldoende ruimte voort hemelwaterberging rondom de steden. Waterschappen moeten opkomen voor het belang van water en aangeven wanneer een plan voor woningbouw of een snelweg echt onverstandig is.” Provincies en waterschappen mogen de dilemma’s waarvoor ze staan volgens AWP veel beter uitdragen in de media. “Zo creëer je meer draagvlak onder de inwoners voor werk van de provincies en waterschappen.”

Droogte voorkomen
De AWP wil verder dat waterschappen en provincies zorgen voor droge voeten, maar net zo belangrijk is dat verdroging moet worden voorkomen. Belangrijk is in elk geval dat de provincie de regie neemt in het grondwaterbeleid. “Het waterschap grenzen aan onttrekking van het ondiepe grondwater vastleggen in een grondwaterpeilbesluit, zodat woningeigenaren en boeren weten waar ze aan toe zijn en natuurgebieden niet verdrogen.”

Bestrijdingsmiddelen
De AWP maakt zich zorgen dat op Nederlandse landbouwgrond nog driftig wordt gespoten met gif. “Bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en microplastics in water, lucht en bodem vergiftigen planten en dieren. “Veel chemische stoffen, zoals PFAS en Gen-X, zijn desastreus voor onze gezondheid.” Daarom wil de AWP strenge controles op chemische stoffen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk verbieden.

“Provincies en waterschappen hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze ontwikkelingen te versnellen en op te schalen. “Duurzame energie is nog duur. Maar dat hoeft niet als de voordelen van duurzame energie bij de burgers terechtkomen. Bijvoorbeeld bij de plaatsing van een windmolen horen omwonenden te kunnen meedelen in de winst.

Dick Aanen

Redacteur van Het Kontakt-Culemborgse Courant (+ HK-West Betuwe en HK-Tiel)

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding
SchulHulpMaatje zet vrijwilligers in het zonnetje Nieuws 9 jun., 09:12
Afbeelding
Straatfestival in de binnenstad: Culemborg Speelt! Nieuws 8 jun., 21:05
Afbeelding
Deelnemers tekenen voor continuering 'Sterk door werk' in Rivierenland Nieuws 8 jun., 12:57
Afbeelding
Diversiteit troef tijdens nieuw seizoen Jam, Jazz & Pizza in Gelderlandfabriek Nieuws 8 jun., 12:48
Afbeelding
Mulders sluit zich aan bij Oscar Autoverhuur om betaalbare huurauto's aan heel Culemborg te kunnen aanbieden Ingezonden mededeling 8 jun., 09:48
Afbeelding
Coop opent woensdag 14 juni als PLUS Chopinplein Culemborg Nieuws 7 jun., 13:26
Afbeelding
Veteranen nemen deel aan Battle tour naar Oosterbeek en Arnhem Nieuws 7 jun., 12:58
Afbeelding
Taart voor winnaars Koningsdag-prijsvraag Hospice Nocturne Nieuws 7 jun., 12:52