• Raadslid Kees van der Zaag leidde het gesprek aan één van de tafels
• Raadslid Kees van der Zaag leidde het gesprek aan één van de tafels Foto: Dick Aanen

Culemborgse raadsleden in gesprek met boeren in buitengebied

Algemeen 1.348 keer gelezen

CULEMBORG • De Culemborgse raadsleden Kees van de Zaag (ChristenUnie), Marco van Zandwijk (CDA) en Jasper van Everdingen (VVD) gingen maandagavond in wijkverenigingsgebouw ‘t Veld in gesprek met de boeren in het buitengebied.

De agrariërs gaven massaal gehoor aan de uitnodiging. In totaal 18 van de 21 agrarische bedrijven gaven maandagavond acte de présence.

De avond in wijkgebouw ‘t Veld leverde mooie gesprekken en discussies op. Aan vier verschillende tafels werden boeren uitgenodigd na te denken over de vragen:  ’Hoe kijken we aan tegen actuele thema’s?’, ‘Hoe zien we de toekomst van het buitengebied in 2040?’, ‘Hoe laten we de stad kennismaken met het buitengebied?’ en ‘Hoe zien jullie de toekomst van jullie eigen bedrijf?’

Het ging uiteraard weer heel veel over de stikstofproblematiek. Natuurlijk werd geklaagd over het kabinetsbeleid, over de onduidelijke wetgeving, over de gebrekkige kennis bij veel politici. “Het boerenverstand lijkt weg”, klonk het aan één van de tafels. “Het ontbreekt aan een lange termijn perspectief.” De boeren in het buitengebied van Culemborg zien echter ook in dat ze beter voor het voetlicht moeten brengen waar ze mee bezig zijn. “Laten zien wat je doet. Laten zien dat boeren dierenvrienden zijn.” Misschien een open dag of een route langs de boerenbedrijven. Maar, ja: komen de Culemborgers dan wel? Want: het is toch een linkse stad.

Oproep
Voor en na de zomer deden de drie fracties al een gezamenlijke oproep aan het nieuwe college om in gesprek te gaan met de Culemborgse boeren. “Gewoon om te luisteren wat er bij de beheerders van het buitengebied leeft. Dit om ervaringen mee te kunnen nemen bij de later dit jaar vast te stellen omgevingsvisie en de gesprekken met de provincie waar het over de reductie van stikstof gaat.”

De oproep kon tot twee keer toe niet op een meerderheid van de gemeenteraad rekenen. Daarom namen de drie fracties zelf het initiatief. Eerder deze zomer hadden ze al contact gehad melkveehouders Delian Kool en Gert Jan Koolen, die zich zorgen maken over de toekomstige inrichting van het buitengebied van Culemborg.

“Veel onduidelijkheden die er momenteel spelen maken het voor agrarische ondernemers lastig om op dit moment te investeren”, zegt Marco van Zandwijk in een toelichting. “Ze hebben het gevoel met hun rug tegen een muur te staan. Er zijn echter ook thema’s waar belang van de agrarisch ondernemer samenvalt met het algemene belang van Culemborg. Denk dan aan landschapsbeheer (biodiversiteit en onderhoud), waterkwaliteit (terugdringen riool-overstorten), en duurzaamheid (energieopwekking).”

Aan het eind van de avond klonk vooral de oproep door het te voeren gesprek breder te trekken. Van Zandwijk: “Ook in Culemborg moeten we het gesprek durven aan te gaan om stad en platteland met elkaar te verbinden. Dit kan helpen om over en weer een beter beeld te krijgen van de wijze waarop wij met elkaar naar het buitengebied kijken. Met een open blik zonder actuele thema’s te schuwen. Dat begint door daarover in gesprek te gaan.”

Volgens de drie raadsleden is iedereen zich ervan bewust dat landelijk en provinciaal beleid ingrijpende consequenties kan hebben voor de sector. Al lijken de gevolgen in het Rivierengebied nog beperkt. “We kunnen daarom niet vroeg genoeg in gesprek gaan met onze boeren. Dit om ook op lokaal niveau zelf een beeld te krijgen wat hier voor ons buitengebied de mogelijkheden zijn voor een toekomst perspectief. Het voortbestaan van familiebedrijven raakt immers direct de toekomst van het buitengebied.”

Dick Aanen

Redacteur van Het Kontakt-Culemborgse Courant (+ HK-West Betuwe en HK-Tiel)

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding
Wethouder Bijvoet moet zonnepaneel-huiswerk overdoen Algemeen 8 uur geleden
Afbeelding
Verwenochtend voor vrouwen met borstkanker in het Toon Hermans Huis Algemeen 8 uur geleden
Afbeelding
GroenLinks reikt het Groene Lintje 2022 uit Algemeen 14 uur geleden
Afbeelding
Lions zamelen vreemd geld in Algemeen 14 uur geleden
Afbeelding
College: ‘Liever één ding goed doen, dan drie dingen half’ Algemeen 14 uur geleden
Afbeelding
Automobiliste raakt stenen gevel Albert Heijn bij inparkeren Algemeen 23 uur geleden
Afbeelding
Burgemeester Gerdo van Grootheest komt graag in aanmerking voor herbenoeming Algemeen 29 sep, 09:40
Afbeelding
Coalitie Culemborg: ‘Een prachtige historische binnenstad en energieneutraal. Het kan allebei’ Algemeen 28 sep, 20:16