Afbeelding
Foto: aangeleverd

CDA: Gemeente moet meer doen aan bestrijden lokale armoede

Algemeen 838 keer gelezen

CULEMBORG • CDA Culemborg vindt dat de gemeente meer moet doen aan het bestrijden van lokale armoede. 

De forse stijging van (energie)prijzen en huidige inflatie heeft voor veel huishoudens gevolgen. Een groeiende groep inwoners moet rond zien te komen onder, rond en net boven de armoedegrens.

“Voor het CDA is het van groot belang dat zo min mogelijk huishoudens in de problemen gaan komen door de ontstane situatie”, zegt CDA-raadslid Marco van Zandwijk. “We moeten niet gaan zitten wachten op de invoeren van landelijke regelingen. We moeten nu lokaal doen wat nodig is om deze huishoudens met een beperkt inkomen te helpen bij het betaalbaar houden van hun energiefactuur.”

De huidige ontwikkelingen rechtvaardigen volgens Marco van Zandwijk lokaal ingrijpen. “Waar nodig moeten wij het aandurven om minimaregelingen tijdelijk te verruimen of de toegangsnorm te verlagen. En als er een moment is om verschillende initiatieven op het gebied van armoedebestrijding met elkaar te verbinden en onderlinge samenwerking te versterken is dat nu.”

Het CDA heeft bepaalde verbetervoorstellen op het oog. Om te toetsen of deze op korte termijn haalbaar zijn en helpen om te voorkomen dat huishoudens in de financiële problemen raken heeft de fractie samen met de PvdA, GroenLinks en D66 vragen gesteld aan het college.

“De beantwoording moet ons gaan helpen geld vrij te maken in de begroting voor komend jaar”, zegt Van Zandwijk. De wethouder heeft laten weten deze voorstellen mee te zullen nemen in een totaalpakket aan maatregelen en is bereid over de voorstellen met de fracties in gesprek te gaan.

Dick Aanen

Redacteur van Het Kontakt-Culemborgse Courant (+ HK-West Betuwe en HK-Tiel)

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding
Verwenochtend voor vrouwen met borstkanker in het Toon Hermans Huis Algemeen 6 uur geleden
Afbeelding
GroenLinks reikt het Groene Lintje 2022 uit Algemeen 12 uur geleden
Afbeelding
Lions zamelen vreemd geld in Algemeen 12 uur geleden
Afbeelding
College: ‘Liever één ding goed doen, dan drie dingen half’ Algemeen 12 uur geleden
Afbeelding
Automobiliste raakt stenen gevel Albert Heijn bij inparkeren Algemeen 22 uur geleden
Afbeelding
Burgemeester Gerdo van Grootheest komt graag in aanmerking voor herbenoeming Algemeen 29 sep, 09:40
Afbeelding
Coalitie Culemborg: ‘Een prachtige historische binnenstad en energieneutraal. Het kan allebei’ Algemeen 28 sep, 20:16
Afbeelding
Gelderland wil 100.000 nieuwe woningen in 2030 Algemeen 28 sep, 14:43