<p>&bull; Japanse Duizendknoop</p>

• Japanse Duizendknoop

(Foto: aangeleverd)

Culemborg brengt groeiplaatsen exoten in kaart

  •   keer gelezen

CULEMBORG • De gemeente Culemborg gaat bestaande en nieuwe groeiplaatsen van zogenaamde invasieve exoten nauwlettend in kaart brengen. Verspreiding moet worden voorkomen en het liefst moeten deze ongewenste planten worden bestreden. De gemeentelijke aanpak zal zich vooral richten op voorlichting aan bewoners.


Invasieve exoten zijn planten en diersoorten die van oorsprong niet in Nederland voorkomen en die vaak ook problemen veroorzaken. Momenteel gaat het in Culemborg om soorten die zich snel verspreiden, zoals de Japanse duizendknoop, de Reuzenberenklauw en de Reuzenbalsemien. 

De Japanse duizendknoop kan zich zeer snel uitbreiden, meestal ten koste van inheemse vegetatie. Ook de Reuzenberenklauw verdringt inheemse plantensoorten en bevat stoffen die bij aanraking door mensen (en dieren) tot brandwonden kunnen leiden. De Reuzenbalsemien kan zich sterk uitbreiden en daardoor andere inheemse soorten verdringen. 

Met de wijkbeheerders zijn de (bekende) locaties waar de invasieve soorten zich bevinden in beeld gebracht. “Op dit moment lijkt de verspreiding van de invasieve soorten binnen Culemborg beperkt”, schrijft de gemeente in een informatienotitie. “Met een goede monitoring kan bepaald worden of dit daadwerkelijk het geval is.”

Japanse duizendknoop
De Japanse duizendknoop komt op een aantal locaties in Culemborg voor, maar lijkt zich de afgelopen jaren zich niet verder te verspreiden. “Op dit moment zijn er namelijk geen goede mogelijkheden om de Japanse duizendknoop te bestrijden. We zetten dus vooral in op beheersing.” Mochten er in de toekomst goede (betaalbare) technieken beschikbaar komen voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop, dan wordt onderzocht of deze ook toepasbaar zijn voor Culemborg.”

Voor de bestrijding van de Reuzenberenklauw is een speciale berenklauwbrigade actief. De groep vrijwilligers knip op diverse plekken de zaadknoppen uit de Reuzenberenklauw. Dat gebeurt onder andere in de Kasteeltuin, de Plantage en langs de Lange Dreef. Zo wordt verspreiding van de plant voorkomen. 

Reuzenbalsemien
De verspreiding van de Reuzenbalsemien is nog vrij beperkt in Culemborg. “Daarnaast is de plan relatief makkelijk te bestrijden door deze (structureel) uit te trekken. Er wordt ingezet op volledige bestrijding van de plan in de openbare ruimte door middel van het uittrekken van de plan.”

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten