Afbeelding
Foto: Niroworld

Gemeenteraad stemt in met Transitie- en Transformatieplan Pavijen

Algemeen 555 keer gelezen

CULEMBORG • De gemeenteraad van Culemborg heeft dinsdagavond  ingestemd met het Transitie- en Transformatieplan voor een deel van bedrijventerrein Pavijen. Alleen VVD en ChristenUnie stemden tegen. 

Het Transitie- en Transformatieplan is nodig om woningen te kunnen realiseren in dit stukje Culemborg, grenzend aan het stationsgebied. In het plan wordt uitvoerig beschreven hoe de gemeente de verwerving/verplaatsing van de bedrijven wil realiseren. 

Onzekerheid

Toch heerst bij veel van de honderd bedrijven op dit deel van Pavijen grote onzekerheid over hun toekomst. Heeft het nog wel zin om te investeren? Mischa Peters (GroenLinks) begrijpt de pijn en de onzekerheid bij de ondernemers. “Het zijn ondernemers die met hart en ziel daar hun bedrijf hebben. En nu komen wij, omdat wij daar zo graag woningen willen. Dat wringt en dat doet pijn. Dat zien we en dat erkennen we.” 

Toch is ze blij met het Transitie- en Transformatieplan en over het proces om samen met de ondernemers naar oplossingen te zoeken. “We hebben er vertrouwen in dat we zorgvuldig en met aandacht aan dit plan uitvoering zal worden gegeven. Maakt dit het minder pijnlijk voor de ondernemers die in onzekerheid zijn? Dat maakt het niet. Maar er komt wel voor iedereen een positieve uitkomst.”

Roger van Asselt (VVD) is heel wat minder positief. De fractie maakt zich grote zorgen. Er zit volgens het raadslid geen beweging in de verhuiscaroussel. “Sterker nog: andere ontwikkelingen op Pavijen liggen ook stil. Voor VVD is het uitgangspunt dat bouwen in de stationsomgeving alleen door kan gaan als er voldoende ruimte is in hectares en euro’s. En dat goedlopende Culemborgse bedrijven vrijwillig verhuizen.” De VVD is bang dat het uiteindelijk toch uitdraait op onteigening. 

“We staan op het punt om de grootste investering ooit te doen, zonder dat we ooit hebben gesproken over aanpassing van de structuurvisie. De vraag is: ‘willen we 2000 woningen bouwen en is dit dan de beste locatie? De Culemborgse schatkist gaat naar woningen. Maar hebben we dan nog voldoende ruimte voor vernieuwing, onderwijsgebouwen, de energietransitie, klimaatadaptatie, de vergrijzing, de veiligheid in de wijken, het zwembad.”

Ook Yassin Dagdag van de PvdA heeft twijfels over de grondexploitatie. Hij vreest dat kosten hoger zullen uitvallen. “Dat heeft gevolgen voor de woningen die we willen realiseren. Het betekent dat er minder sociale woningen zullen worden gebouwd.”

Motie 

De Partij voor de Dieren en ChristenUnie dienden een motie om bedrijven die onzeker zijn over hun toekomst toch te laten investeren in duurzaamheid. Het college werd uitgenodigd om met een plan van aanpak te komen. Bedrijven moeten worden voorzien van een passend advies en geld. De indieners stelden een bedrag voor van 50.000 euro als extra prikkel. “We willen niet dat het gebied tien jaar stil komt te staan op het gebied van duurzaamheid”, zei Myra van der Velde (Partij voor de Dieren) in haar maidenspeech. “Wij willen dat nu al in het Transitie en Transformatieplan vastleggen, zodat het duidelijk is. Zodat we tegen ondernemers kunnen zeggen: ‘hiermee kun je in ieder geval verder’. 

Veel partijen vonden de motie weliswaar sympathiek, maar waren vooral kritisch. Marco van Zandwijk (CDA): “Deze ondernemers zitten met veel onzekerheden, die ga je niet helpen met 50.000 euro. Het is een doekje voor het bloeden. Terwijl er heel andere zaken op hun bordje liggen.” 

D66-fractievoorzitter Dagmar Kusters: “Het betekent dat we nu investeren in duurzame maatregelen, om ze daarna weer af te breken. Wij vragen ons af hoe duurzaam dat eigenlijk is. Als de gemeente geld investeert in duurzaamheid zien wij dat veel liever in gebieden waar bedrijven voor langere tijd gevestigd zijn.” 

Ook Willian Walhout (Culemborg van Nu) vindt het idee achter de motie sympathiek. “Maar 50.000 euro vrijspelen is net een brug te ver.”

Wethouder Monica Wichgers ontraadde de motie. “Vijftigduizend euro voor honderd bedrijven, dat betekent vijfhonderd euro per bedrijf. Dat schiet niet op.” Wichgers is wel graag bereid om het aspect duurzaamheid mee te nemen in een visie voor het hele bedrijventerrein Pavijen. “Dat is beter dan om nu weer een plan van aanpak te maken.” Ook zal duurzaamheid een onderdeel uitmaken van de gesprekken die met de ondernemers worden gevoerd. Die toezegging van de wethouder was voor de indieners voldoende reden om de motie in te trekken.

Later meer. 

Dick Aanen

Redacteur van Het Kontakt-Culemborgse Courant (+ HK-West Betuwe en HK-Tiel)

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding
Culemborgs museum verzamelt levensverhalen van 52 weeskinderen Algemeen 23 sep, 11:53
Afbeelding
Duurzame Ontwikkelingsdoelen in Culemborg zes jaar van kracht Algemeen 23 sep, 11:32
Afbeelding
Man opgepakt voor het dumpen van afval in Culemborg 112 23 sep, 11:13
Afbeelding
Politieke partijen in Culemborg willen brede bijeenkomst rond thema Armoede Algemeen 23 sep, 11:03
Afbeelding
LHBTI+ Expositie in het Kunstkabinet Algemeen 23 sep, 08:54
Afbeelding
Voor Michiel is alle hoop gevestigd op succesvolle MS-behandeling Algemeen 22 sep, 10:30
Afbeelding
Gevarieerd aanbod op Culemborgse Seniorenbeurs Algemeen 22 sep, 09:05
Afbeelding
Sandra Rigter: motor achter het vrijwilligerswerk in Culemborg Algemeen 22 sep, 08:31