Myra van der Velden (l) met twee verontruste buurtbewoners.
Myra van der Velden (l) met twee verontruste buurtbewoners. Foto: Arno voor de Poorte

Bezwaren tegen vrijstelling Culemborgs kampeerverbod: ‘Gemeente houdt zich niet aan de Wet Natuur’

Algemeen 1.204 keer gelezen

CULEMBORG • Een aantal inwoners van Culemborg heeft aan het begin van dit jaar bezwaar gemaakt tegen de vrijstelling van het verbod op kamperen in de uiterwaarden van de Lek in de gemeente Culemborg. 

Myra van der Velde (34) is voorzitter van de Partij voor de Dieren en betrokken bij het burgerinitiatief. “Maar niet als Partij voor de Dieren. We hebben er als PvdD wel aandacht aan gegeven om inwoners op te roepen ook een bezwaarschrift in te dienen, maar als politieke partij zijn wij in die zin niet betrokken hierbij. Ik doe dit dus op persoonlijke titel.”

Hengelsportvereniging
De Hengelsport Federatie Midden Nederland wil een vrijstelling op het kampeerverbod aan de oevers van de Lek. Dat stuit op behoorlijk wat weerstand van natuurbeschermers. Er zijn uiteindelijk negen bezwaarschriften ingediend. “Deze inwoners hebben om verschillende redenen om bezwaar gemaakt, maar we verenigen ons in het feit dat de gemeente zich aan de Wet Natuur moet houden en dat het een taak van de overheid is om de natuur te beschermen,” licht Myra de actie toe.

“Het hele jaar door, dus ook in het broedseizoen, ’s nachts mogen kamperen in de uiterwaarden strookt daar absoluut niet mee.” De gemeente stelt in haar verweer dat de Wet natuurbescherming enkel uitgaat van opzettelijke vernieling van nesten en rustplaatsen. “Dit is natuurlijk volledig subjectief en zal nooit kunnen worden aangetoond zolang iemand zegt dat het per ongeluk was om door een nest van broedende vogels te lopen, of dieren te verjagen, of planten te beschadigen met een tent en kampeerspullen.” 

Het blijkt dat de ontheffing voor € 74,25 is afgegeven. “Een koopje voor kamperen aan zo’n toplocatie.” De Culemborgse heeft geen idee waarom het is uitgesteld. “We vermoeden dat de gemeente geen bezwaar had verwacht en dat ook nooit krijgt in dit soort zaken. Dat er nu weerstand is, is waarschijnlijk nieuw voor de betrokken ambtenaren en ik kan me voorstellen dat het uitzoeken van alle procedures wat langer tijd kost. Voor het broedseizoen is dat in ieder geval goed nieuws.” 

Meten met twee maten
Het opkomen voor belangen in deze kwestie is lastig, want juridisch gezien kun je niet simpelweg zeggen dat je de natuur wilt beschermen. “De natuur heeft geen waarde op papier. Je moet dus eerst aantonen dat je als mens een belang hebt bij de natuur, dán pas heeft de natuur waarde. Dat is natuurlijk op zichzelf al diep triest, want natuur heeft wel degelijk intrinsieke waarde. Wij hebben dus moeten stellen dat wij overlast zullen ondervinden van toenemende geluidshinder en zwerfafval. Daarnaast stellen we dat het oneerlijk is dat ‘gewone’ inwoners daar (terecht) niet mogen kamperen, maar als je lid bent van de hengelvereniging, dan mag het opeens wél. Dat is discriminatie.”

Myra is beducht voor precedentwerking. “Het verlenen van een ontheffing aan de leden van de hengelsportclub moedigt ook andere organisaties en personen uit om tegen het verbod in te gaan. Of wat ook waarschijnlijk is: een zwaan-kleeft-aan-effect: mensen die niet weten dat je een vergunning moet hebben, maar wel een tentje zien en denken dat het gewoon toegestaan is. Je brengt mensen hiermee op gedachten.” 

Genieten
Myra vindt het als inwoonster van Culemborg heel erg belangrijk dat iedereen gewoon kan genieten van al het moois in de uiterwaarden. “Dat doen we door respectvol om te gaan met de schaarse natuur die er is. En dieren in het wild zoveel mogelijk met rust te laten. Op die manier kunnen we allemaal nog een lange tijd plezier hebben van onze geweldige omgeving aan de Lek. De hengelvereniging stelt dat ze zelf zullen handhaven op misstanden.

‘Wij van wc-eend’. Vissers nemen een boete van 140 euro voor lief. Dat is ook een koopje voor kamperen op zo’n toplocatie, natuurlijk. Keer op keer blijkt dat handhaving en controle niet voldoende zijn. Voorkomen is beter dan genezen, dus zorg er gewoon voor dat die mogelijke verregaande schade überhaupt niet kan ontstaan. Er zijn helaas nog steeds te veel mensen die denken dat we kunnen doen met deze planeet wat we willen.”

“Gemeente en hengelsportclub zijn geen weestand gewend in dit soort kwesties.” Uitspraak verwacht op 10 juni 2022.

Arno voor de Poorte

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding
Culemborgs museum verzamelt levensverhalen van 52 weeskinderen Algemeen 23 sep, 11:53
Afbeelding
Duurzame Ontwikkelingsdoelen in Culemborg zes jaar van kracht Algemeen 23 sep, 11:32
Afbeelding
Man opgepakt voor het dumpen van afval in Culemborg 112 23 sep, 11:13
Afbeelding
Politieke partijen in Culemborg willen brede bijeenkomst rond thema Armoede Algemeen 23 sep, 11:03
Afbeelding
LHBTI+ Expositie in het Kunstkabinet Algemeen 23 sep, 08:54
Afbeelding
Voor Michiel is alle hoop gevestigd op succesvolle MS-behandeling Algemeen 22 sep, 10:30
Afbeelding
Gevarieerd aanbod op Culemborgse Seniorenbeurs Algemeen 22 sep, 09:05
Afbeelding
Sandra Rigter: motor achter het vrijwilligerswerk in Culemborg Algemeen 22 sep, 08:31