Afbeelding
Foto: Stockfoto 123RF

Culemborgse Rekenkamercommissie: Op korte termijn laat gemeente kansen liggen om wooncrisis op te lossen

Algemeen 850 keer gelezen

CULEMBORG • De nieuwbouwplannen in de Spoorzone bieden op langere termijn mogelijkheden om de wooncrisis in Culemborg aan te pakken. “Maar op korte termijn laat de gemeente kansen liggen”, concludeert de Rekenkamercommissie van Culemborg in een recent gepubliceerd onderzoek.

De woningmarkt in Culemborg vertoont volgens de Rekenkamercommissie grote gelijkenis met het landelijke beeld: er is veel vraag naar woningen en het aanbod is zeer beperkt. “Culemborg is vanwege de gunstige ligging ten opzichte van grote steden als Utrecht en Den Bosch, het open karakter van de stad en het hoge voorzieningenniveau aantrekkelijk als vestingsplaats voor mensen van buiten de gemeente. Dit wordt nog versterkt door Corona, omdat mensen veel meer thuis zijn gaan werken en de afstand tussen wonen en werken er minder toe doet.” 

Deze situatie zorgt voor een stijging van de huizenprijzen (meer dan het landelijke gemiddelde) en een gebrek aan doorstroming in zowel de huur- als koopsector. “Vooral voor starters is het hierdoor moeilijk om toe te treden tot de woningmarkt. Maar het gebrek aan doorstroming zorgt ook bij de speciale doelgroepen (wonen en zorg) tot problemen. Zij kunnen moeilijk uitstromen uit hun zorgvoorziening omdat er onvoldoende huurwoningen beschikbaar zijn.”

Toewijzing woningen
Op korte termijn zijn er volgens de Rekenkamercommissie wel degelijk mogelijkheden om de wooncrisis te verzachten. Onder andere door het inventariseren van de juridische en overige mogelijkheden om woningen toe te wijzen aan eigen inwoners. Op die manier krijgen starters een betere positie en wordt de doorstroming bevorderd. “Dit betekent dat de gemeente, met gebruikmaking van de mogelijkheden in de Huisvestingswet, een huisvestingsverordening vast dient te stellen. Ook kan de gemeente bij de toewijzing van te bouwen nieuwbouwwoningen afspraken maken met makelaars en projectonwikkelaars om koopwoningen toe te wijzen aan eigen inwoners.”

Versneld bouwen
Om doorstroming op de woningmarkt te bevorderen moet de gemeente nagaan wat de mogelijkheden zijn om versneld woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. De commissie denkt bijvoorbeeld aan het versneld bouwen van seniorenwoningen in Parijsch. “Ook het versnellen van de bouw van sociale huurwonigen om starters een betere uitgangspositie op de woningmarkt te bieden is een optie.”

Focus
Verder beveelt de Rekenkamercommissie aan om focus aan te brengen in het woonbeleid. Dat kan door de beperkt beschikbare ambtelijke capaciteit in te zetten op de grote projecten die de meeste woningen aan de woningvoorraad toevoegen. “De doelstellingen op het gebied van wonen zijn ambitieus, maar kunnen met de beschikbare ambtelijke capaciteit in deze gespannen woonmarkt niet allemaal tegelijk gerealiseerd worden. Stel daarom duidelijke prioriteiten, maak hiervoor ambtelijke capaciteit beschikbaar en schakel hulptroepen, zoals van de provincie, in om deze te realiseren.”

Dick Aanen

Redacteur van Het Kontakt-Culemborgse Courant (+ HK-West Betuwe en HK-Tiel)

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding
Waterschapsbelasting Rivierenland stijgt in 2023 gemiddeld met 30 euro per gezin Algemeen 26 nov, 16:28
Afbeelding
Politie deelt 26 bekeuringen uit bij veiligheidsactie in Culemborg 112 26 nov, 11:44
Afbeelding
NS-station kleurt oranje: Culemborg in actie tegen geweld tegen vrouwen fotoreportage 26 nov, 08:32
Afbeelding
Oud-directeur Da Vinci SG Simon Kools overleden Algemeen 26 nov, 07:47
Afbeelding
Gedicht ‘Kinderen voor Culemborg’ gepresenteerd Algemeen 25 nov, 10:45
Afbeelding
Geen verhuizing voor tuincentrum Van den Hurk Algemeen 25 nov, 10:21
Afbeelding
Gemeenteraad wil gezamenlijke projecten voor zonne-energie stimuleren Algemeen 25 nov, 09:04
Afbeelding
Culemborgse raad pleit voor hogere treinfrequentie richting Utrecht en ‘s Hertogenbosch Algemeen 25 nov, 08:51