Afbeelding
Foto:
Culemborg Kiest

VVD Culemborg: we moeten veel kritischer kijken naar de uitgaven

Algemeen Culemborg Kiest 1.386 keer gelezen

CULEMBORG • VVD Culemborg voerde vier jaar lang succesvol oppositie. “Op elk dossier lieten wij als dat nodig was een kritisch positief geluid horen”, zegt fractievoorzitter en lijsttrekker Han Braam. “We waren altijd scherp op de inhoud. Daar waar nodig hebben we alternatieven aangedragen. Op een aantal dossiers kregen we andere partijen mee. Soms kregen we achteraf gelijk.” 

Ook dit keer gaan de liberalen met een stevig program de verkiezingen in, onder de noemer: ‘Culemborg is goed, wordt beter.’ en met de slogan ‘Sta op voor 1sterkCulemborg.’

Eén van de mooiste succesjes van de afgelopen jaren was misschien wel de totstandkoming van de Kerkenvisie, mede op initiatief van de VVD. “Het cultureel en kerkelijk erfgoed mag gezien worden. Het draagt bij aan onze Nederlandse identiteit”, zegt Braam. 

Afschaffing hondenbelasting
De VVD pleit elk jaar tijdens de begrotingsbehandeling consequent voor afschaffing van de hondenbelasting. “Niet meer van deze tijd”, vindt Braam. “Onze moties zijn elke keer verworpen. Het college heeft wel beloofd om meer aandacht te gaan besteden aan het hondenbeleid. Er wordt in elk geval naar ons geluisterd.”

Ook bij de komende verkiezingen staat participatie hoog in het vaandel van VVD Culemborg. “De gemeente is er om problemen op te lossen. Het belang van de inwoners staat altijd voorop en alle inwoners en initiatieven worden op gelijke wijze behandeld.” 

Contact met inwoners
Braam vindt dat zijn partij zich onderscheidt door de manier van participatie. De VVD-fractie is en blijft actief in haar contacten met de inwoners en ondernemers: bij bijeenkomsten, op de markt, op de velden en op internet. Ieder raadslid is voor elke inwoner benaderbaar. Onze fractievergaderingen zijn gewoon openbaar.”

Roger van Asselt, de nummer drie op de lijst. “De VVD was de eerste partij die naar de ondernemers is gestapt tijdens de recente discussie over woningbouw bij de Stationsomgeving. We hebben ook gelijk een informatiesessie georganiseerd. Daar hoor je essentiële informatie van mensen die echt heel nuttig is.” 

Windmolens
Het geldt ook voor de discussie over windmolens. Van Asselt: “Dit soort ingrijpende besluiten moet je nemen met direct belanghebbenden. We hebben het college steeds op de huid gezeten: zijn we wel met die mensen eerlijk in gesprek?, wordt er naar een oplossing gekeken? Het college bleef toch vasthouden aan het eigen gelijk en zette door. Het was een voorgekookt plan. Dan moet je niet raar opkijken als uiteindelijk de democratie wint.”

‘Weinig ruimte’
De discussie zal binnenkort ongetwijfeld weer gaan spelen. “Maar”, zegt Han Braam, “op dit moment zegt de VVD: geen uitbreiding van het aantal windmolens. We zijn immers een kleine stad met weinig grondgebied. Het past niet. Je kunt niet alles. Overigens: we hebben natuurlijk al drie van die windmolens staan.” De VVD is voorstander om duurzame opwek zo goed mogelijk in het landschap in te passen en zoveel mogelijk op plekken te organiseren waar de ruimtelijke impact beperkter is. “Zoals langs snel- en regionale wegen en op industrie-terreinen. Zonneparken worden ingepast in het landschap, bijvoorbeeld verdiept langs snel- of spoorwegen en op daken.”

Bouwen
Ook de VVD vindt dat er meer betaalbare huur- en koopwoningen moeten worden gebouwd. “Door te bouwen pakken we doorstroming aan bij zowel sociale, vrije huur als koopwoningen. Zo krijgen we voor elkaar dat ouderen die kleiner willen wonen, niet langer onnodig een eengezinswoning bezet houden en regelen we eerlijke toegang tot de huizenmarkt voor starters. We geven prioriteit aan bouwen voor senioren, met de sociale structuur van een hof als voorbeeld.”

Frisse blik
Conny van Rooij is een nieuw gezicht op de lijst van de VVD. Ze staat op nummer 4. “Ik kijk met een frisse en financiële blik naar veel plannen die worden gepresenteerd. Ik heb vaak het idee van: dit is een visie, geen plan. Hier is onvoldoende over nagedacht. Daarom moeten we altijd de vraag stellen: wat willen we bereiken?, en hoeveel euro’s mogen daar aanhangen?” Volgens Conny is het belangrijk dat de gemeente helder en transparant verantwoording aflegt over de besteding van het belastinggeld. Ze zal als raadslid waken voor een zorgvuldige besluitvorming en het meetbaar maken van (tussen)resultaten.

Jeugdzorg
Han Braam vindt dat er vooral bij de Jeugdzorg kritischer naar de uitgaven moet worden gekeken. “De uitgaven gaan met 30 procent omhoog. Maar waarom? Er wordt gezegd: er zijn meer jeugdigen die in de problemen komen. Maar waarom dan? Bovendien hebben we momenteel te maken met 400 aanbieders voor jeugdzorg. Laten we daar nog eens heel kritisch naar kijken.”

Dick Aanen

Redacteur van Het Kontakt-Culemborgse Courant (+ HK-West Betuwe en HK-Tiel)

Afbeelding
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding
Culemborgs museum verzamelt levensverhalen van 52 weeskinderen Algemeen 23 sep, 11:53
Afbeelding
Duurzame Ontwikkelingsdoelen in Culemborg zes jaar van kracht Algemeen 23 sep, 11:32
Afbeelding
Man opgepakt voor het dumpen van afval in Culemborg 112 23 sep, 11:13
Afbeelding
Politieke partijen in Culemborg willen brede bijeenkomst rond thema Armoede Algemeen 23 sep, 11:03
Afbeelding
LHBTI+ Expositie in het Kunstkabinet Algemeen 23 sep, 08:54
Afbeelding
Voor Michiel is alle hoop gevestigd op succesvolle MS-behandeling Algemeen 22 sep, 10:30
Afbeelding
Gevarieerd aanbod op Culemborgse Seniorenbeurs Algemeen 22 sep, 09:05
Afbeelding
Sandra Rigter: motor achter het vrijwilligerswerk in Culemborg Algemeen 22 sep, 08:31