Foto: aangeleverd
Culemborg Kiest

ChristenUnie: Bouw per direct appartementen op bestaande bouwlocaties

  •   keer gelezen

CULEMBORG • Ook moet volgens de partij worden geïnvesteerd in woningisolatie. “Geef financiële ondersteuning aan inwoners die niet mee kunnen doen”, zegt lijsttrekker Kees van der Zaag. Hij nam afgelopen herfst het stokje over van Daniël Jumelet. 


De partij gaat de komende jaren voor een ‘betrouwbaar, sociaal en inclusief, leefbaar en duurzaam Culemborg.’ 

‘Bloeiend Culemborg’
Onder de titel ‘Voor een bloeiend Culemborg’, gaat Kees van der Zaag samen met een lijst van 20 kandidaten de verkiezingen in. “Wij staan voor een stadsbestuur dat open en eerlijk is en burgers serieus neemt in besluitvorming. Te vaak worden ingrijpende besluiten pas laat gedeeld met bewoners, of bezwaren weggewuifd. De besluitvorming rond de Vianense Poort is daar een voorbeeld van. Dat moet echt anders.”

Sociaal en inclusief
ChristenUnie wil een Culemborg dat er echt voor iedereen is. “Sociaal en inclusief zijn belangrijke kernwoorden voor ons,” legt Kees van der Zaag uit. “Zo willen wij dat de ondersteuning voor inwoners eenvoudiger wordt met één aanspreekpunt, in plaats van een waaier aan hulpverleners. Er moet praktische hulp worden aangeboden. De ‘Doe Meer regeling’ willen we verhogen van 120 naar 200 euro. En mensen met een beperking moeten van alle voorzieningen ongehinderd gebruik kunnen maken.”

Huisvesting
Zoals op veel plekken in Nederland is ook in Culemborg huisvesting een grote uitdaging. ChristenUnie Culemborg gaat voor zowel korte- als lange-termijn oplossingen. “We willen het liefst morgen nog de spade in de grond op bestaande bouwlocaties”, licht de lijsttrekker toe.
Van der Zaag: “Dit is mogelijk. Want door inbreiding kunnen er op korte termijn appartementen voor jongeren en ouderen gerealiseerd worden, met voorrang voor Culemborgers.”

ChristenUnie is kritisch over de plannen voor Pavijen die volgens de partij niet realistisch zijn. “Wij willen minder dan 1900 woningen, omdat dit niet bij de schaalgrootte van Culemborg past. 

Culemborg is geen Manhattan aan het spoor. Wij denken aan een maximale hoogbouw van 4 etages met een enkele uitzondering tot 6 etages onder de voorwaarde dat het stadsgezicht wordt beschermd en het kleinstedelijk karakter van Culemborg niet verandert.”

Duurzaamheid
Ten slotte zet ChristenUnie Culemborg in op duurzaamheid. “Zorgvuldig omgaan met de aarde die aan ons is toevertrouwd is een belangrijke waarde voor ons. Wij combineren dat graag met een sociaal beleid, door energiebesparing toegankelijk te maken voor iedereen. Bijvoorbeeld door financiële ondersteuning te geven aan inwoners die woningisolatie niet kunnen bekostigen”, vertelt Kees van der Zaag.

“Verder zijn wij voor het investeren in groene energie, zoals zonnepanelen en een energiehub met waterstof.” Wat betreft nieuwe windmolens gaat de ChristenUnie voor een ‘Nee, tenzij’. “Wij zien af van nieuwe windmolens binnen het grondgebied van Culemborg tenzij daarvoor vanuit de bewoners voldoende draagvlak is en alle betrokken bewoners in het gebied volledig worden gecompenseerd.”

Programma

Het volledige verkiezingsprogramma van ChristenUnie Culemborg is te vinden op de website van de ChristenUnie.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten