Afbeelding
Foto: Stockfoto 123RF

Stoppen met verbreden Rijnbrug

Algemeen 201 keer gelezen

REGIO • Gedeputeerde Staten van Gelderland (GS) willen niet doorgaan met het verbreden Rijnbrug en de 40 miljoen reserveren voor andere maatregelen om de bereikbaarheidsknelpunten op en bij de Rijnbrug aan te pakken. 

Deze voorstellen zijn vandaag vastgesteld. Het is het resultaat van constructieve gesprekken met partners en verkennen van opties nadat duidelijk is geworden dat de kosten voor het verbreden van de Rijnbrug voor Gelderland toenemen van ruim 40 naar 70 miljoen euro. Risico’s op aanvullende kosten zijn niet uit te sluiten. Gelderland heeft hier geen financiële ruimte voor. Provinciale Staten (PS) moeten hierover besluiten.

“De financiële situatie van provincie Gelderland is gewijzigd door tegenvallende rendementen op ons stamkapitaal. Dat vraagt om scherpe keuzes. Onze Staten hebben die gemaakt bij de MTR. Met als gevolg dat er geen investeringsruimte is. Dat leidt ook tot scherpe keuzes van GS. We willen niet doorgaan met het project verbreden Rijnbrug en het gereserveerde bedrag uit 2018 wel beschikbaar houden voor bereikbaarheidsmaatregelen op of bij de Rijnbrug. Het is niet fijn en verdient geen schoonheidsprijs. Ik begrijp de teleurstelling hierover”, aldus gedeputeerde mobiliteit Christianne van der Wal.

Afspraken 2018
De kosten voor het verbreden van deze brug nemen fors toe: in plaats van de afgesproken 81 miljoen komt daar 60 miljoen euro bovenop. Deze toename is het gevolg van kostenstijgingen, noodzakelijke indexatie en het toepassen van een hogere risicoreservering. In 2018 hebben beide provincies besloten om te kiezen voor het realiseren van een nieuw brugdek met 2x2 rijbanen op de bestaande brugpijlers. Beide provincies hebben toen samen een budget van 81 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de brug.

Niet in balans
Een investering van 70 miljoen euro door Gelderland voor het verbreden van deze brug staat niet meer in verhouding tot het verwachte resultaat. Binnen afzienbare tijd na het verbreden ontstaat weer een fileknelpunt. Gelderland heeft voor de aanvullende kosten van 30 miljoen euro geen investeringsruimte en kan risico’s op aanvullende kosten niet uitsluiten. Om de bestaande bereikbaarheidsknelpunten rond de Rijnbrug aan te pakken willen GS het gereserveerde bedrag van ruim 40 miljoen euro uit 2018 beschikbaar houden. Hiervoor willen GS slimme, schone en duurzame mobiliteitsmaatregelen verkennen met de verschillende partners en komen tot een gezamenlijke investeringsaanpak.

Gebiedsuitwerking
GS willen de knelpunten bij de Rijnbrug meenemen als een van de opgaven in de gebiedsuitwerking voor de verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. “We hopen natuurlijk dat onze partners dit ondersteunen” zegt Van der Wal. De verstedelijkingsstrategie beschrijft waar extra huizen en werklocaties gebouwd kunnen worden tot aan 2040 en wat dat kan betekenen voor aanpassing van het openbare vervoer en het wegennet. Van die puzzel maakt de Rijnbrug en omgeving ook deel uit. Het Rijk, de provincies en de gemeenten werken samen aan deze verstedelijkingsstrategie.

Respect
GS van Utrecht maakt naar verwachting een andere afweging op basis van dezelfde feiten. “We respecteren elkaars besluiten. Provincies zijn zelfstandige bestuursorganen, die binnen de eigen politiek-bestuurlijke én financiële context besluiten nemen en daarbij eigen afwegingen maken. Het is tegelijkertijd een teleurstellend resultaat na 10 jaar samen werken” aldus Van der Wal.

Christine Kieviet

Redactiecoördinator van Het Kontakt-West Betuwe, Het Kontakt-Tiel en Het Kontakt-Culemborgse Courant

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding
Vriendenschaar degradeert naar vierde klasse Sport 13 uur geleden
Afbeelding
Schitterend weer en recorddeelname tijdens 31e editie van Oldtimerdag Culemborg Fotoreportage 27 mei, 20:42
Afbeelding
Interview met zwemsters Chantal van der Horst en Trudie van Niejenhuis Sport 27 mei, 13:14
Afbeelding
Culemborgse stadsspeld voor Rieks Hoogenkamp Nieuws 26 mei, 20:58
Afbeelding
Drie tips voor een geslaagd vrijgezellenfeestje voor mannen Ingezonden mededeling 26 mei, 13:07
Afbeelding
Culemborg gaat incontinentie- en luiermateriaal recyclen én wasbare luiers stimuleren Nieuws 26 mei, 12:03
Afbeelding
Beperkt parkeren op de markt tijdens uitvaartdiensten mogelijk gemaakt Nieuws 26 mei, 11:08
Afbeelding
Uitdaging voor jubilerend Pieter Aafjes om op hoogste muzikale niveau te blijven Algemeen 26 mei, 10:55