Afbeelding
Foto: nl.123rf.com

Gelders waterprogramma toekomstgericht door samenwerking

22 dec, 10:22 Algemeen 64 keer gelezen

REGIO • De provincie Gelderland gaat aan de slag met het Regionaal Waterprogramma 2021-2027, de Provinciale Staten hebben het onlangs vastgesteld. 

De Statenleden constateerden dat water verbonden is met veel provinciale opgaven. Het Regionaal Waterprogramma maakt de samenhang inzichtelijk en zorgt er voor dat water goed meedoet in de afweging van provinciale plannen.

Water stuurt. Dat is de ondertitel van dit programma. Daarmee wordt verwoord hoe belangrijk water is. Maatschappelijke ontwikkelingen worden steeds meer integraal aangepakt. De Waterwet vraagt om een Regionaal Waterprogramma. Daarin wordt verwoord hoe we met Gelders water omgaan, en invulling geven aan de Europese richtlijnen (Kaderrichtlijn water, Richtlijn Overstromingsrisico’s en Zwemwaterrichtlijn). 

Het Regionaal Waterprogramma 2022-2027 is ook al toegeschreven naar de naderende Omgevingswet (naar verwachting juli 2022). Deze bundeling van leefomgevingswetten heeft consequenties. We beschrijven de uitwerking van het waterprogramma vanaf nu per thema, gekoppeld aan een gebied.

Gelderland richt zich, samen met haar waterpartners, op het zogeheten watersysteem van de toekomst. Er moet namelijk voldoende en schoon water zijn en Gelderlanders moeten beschermd worden tegen overstromingen. Dat doen wij samen met o.m. waterschappen, gemeenten, terrein beherende organisaties en Vitens. Het Regionaal Waterprogramma bouwt voort aan wat eerder in gang is gezet. Nieuwe accenten zijn het zogeheten (water)voorraadbeheer en een prominentere rol voor water in de ruimtelijke ordening. Met goed voorraadbeheer kunnen we vroeg te kunnen inspelen op (langdurige) droogte. Dat realiseren we door water vast te houden en door waterbesparing.

Zoals geschetst, Gelders water staat niet op zichzelf. Het vormt een onderdeel van andere ambities die ook belangrijk zijn. Schoon grondwater is wezenlijk voor thema’s zoals landbouw en natuur. Een gezond bodem- en watersysteem draagt bij aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. Inmiddels heeft de provincie een voorstel gedaan om zogeheten drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen. Grondwaterbronnen die in de toekomst benut kunnen worden om aan de steeds groter wordende vraag naar drinkwater te kunnen blijven voldoen. Gelderland is ook campagnes gestart waarin inwoners bewust maken bewust worden gemaakt dat ook zij kunnen bijdragen aan het schoonhouden van grondwater(40 Waterwonderen). Via Waterwijs Boeren zijn agrariërs actief betrokken bij de grondwaterbescherming De Gastvrije Waaldijk is een ambitieus, groot hoogwaterbescherming-project waarin waterveiligheid langs de Gelderse Waal gekoppeld wordt aan meerdere doelen zoals natuur, biodiversiteit, sport en recreatie.

Watergedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Nu er steeds meer integraal gewerkt wordt, neemt water daarin een bijzondere positie in. Water moet gekoesterd worden, het is immers de basis voor een gezond leven. Het fungeert dus als een soort spiegel. Als we goed voor het water zorgen, zorgen we voor een goed Gelderland. Met dit Regionaal Waterprogramma willen we dat gaan waarmaken.”

De Gelderse Statenleden hebben hun steun uitgesproken voor Regionaal Waterprogramma. Daarnaast hebben ze verzocht om samen met Vitens inwoners te motiveren meer aan waterbesparing te gaan doen. Ook vragen de Staten tot een beter inzicht te komen hoeveel water uit de grond wordt onttrokken. Tenslotte verzoeken de Staten kritischer te zijn op het volume water dat grote industriële bedrijven uit de grond halen.

Christine Kieviet

Redactiecoördinator van Het Kontakt-West Betuwe, Het Kontakt-Tiel en Het Kontakt-Culemborgse Courant

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding
Grote ravage op A15 bij Meteren na botsing, twee gewonden met spoed naar ziekenhuis 112 14 aug, 06:43
Afbeelding
Waterpret in Culemborgse binnenstad Algemeen 13 aug, 16:30
Afbeelding
Dwarsfluitactiviteiten bij Kunsteducatie Culemborg Cultuur 12 aug, 11:47
Afbeelding
Renske en Rosie zamelen 764,40 euro in voor kinderziekenhuis Algemeen 12 aug, 09:26
Afbeelding
Waterschap Rivierenland komt met beregeningsverbod in de Betuwe, uitzondering voor beregenen appels Algemeen 10 aug, 13:48
Afbeelding
Landgoedfair Mariënwaerdt volgens de wens van Frans baron van Verschuer Algemeen 9 aug, 13:19
Afbeelding
Fruittelers in de Betuwe strijden tegen de droogte Algemeen 8 aug, 15:19
Afbeelding
Laag water zorgt voor ‘nieuw land’ fotoreportage 7 aug, 20:00