Foto: Zorgcentra De Betuwe

Zorgcentra De Betuwe start Mobiel Geriatrisch Team voor ouderen

  •   keer gelezen

CULEMBORG • Zorgcentra De Betuwe heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan een nieuw, specialistisch team voor ouderen die thuis wonen. De zorgorganisatie is daarmee de eerste in Rivierenland die dit aanbiedt. Op dinsdag 5 oktober is de start van het Mobiel Geriatrisch Team feestelijk gevierd met (alcoholvrije) bubbels en gebak bij locatie Beatrix in Culemborg.

“Zorgcentra De Betuwe zocht een manier om zorg, behandeling en therapie aan huis beter te stroomlijnen. En om de samenwerking tussen de verschillende behandelaren te verbeteren en daarmee de kwaliteit van zorg te verhogen. Onze specialisten ouderengeneeskunde en psychologen worden al regelmatig ingezet door huisartsen. Op dit moment geven ik en mijn collega’s adviezen aan huisartsen, maar hebben wij vaak geen zicht meer op de uitwerking van deze adviezen. Met het Mobiel Geriatrisch Team kunnen we deze werkwijze positief veranderen”, vertelt gezondheidszorgpsycholoog Filize Munting.

De nieuwe werkwijze


“Thuiswonende ouderen ervaren vaak problemen door lichamelijke en/of geestelijke achteruitgang. Je kunt bijvoorbeeld denken aan dementie, chronische ziekten of na een beroerte. Vaak hebben zij dan meerdere zorgverleners. Het Mobiel Geriatrisch Team biedt diagnostiek en advies én regelt direct de verschillende behandelingen. Het team zorgt er ook voor dat de behandelingen op elkaar zijn afgestemd. Op basis van de behoefte van de patiënt wordt het Mobiel Geriatrisch Team samengesteld. Het bestaat in elk geval uit een specialist ouderengeneeskunde en/of een GZ-psycholoog. Soms is er ook een casemanager bij betrokken, zoals een wijkverpleegkundige of dementieconsulent. Het team wordt indien nodig aangevuld met andere deskundigen, zoals een ergotherapeut of fysiotherapeut”, legt specialist ouderengeneeskunde Pieter van Dijk uit.


Christine Kieviet
Redactiecoördinator van Het Kontakt West Betuwe, Het Kontakt Tiel en Het Kontakt Culemborgse Courant
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten