Foto: aangeleverd

Grafische weergave artikel 1 Grondwet prominent in raadzaal Culemborg

  •   keer gelezen

CULEMBORG • Donderdag is tijdens de gemeenteraad in Culemborg een grafisch kunstwerk van Arjan Middelkoop onthuld. Het verbeeldt artikel 1 van de grondwet: Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 


Het kunstwerk dat in opdracht van de gemeente is gemaakt hangt prominent in de raadzaal, naast de grote foto van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Artikel 1 bepaalt dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet is toegestaan. Middelkoop heeft daar ook de begrippen handicap en seksuele gerichtheid aan toegevoegd, en loopt daarmee vooruit op voorgenomen wetswijziging. 

“Het is een weergave van waar wij als gemeente Culemborg voor staan. Vandaar dat het kenmerkende monument van de oude spoorbrug is toegevoegd die staat voor duurzaamheid, innovatie en verbinding.”

De verbinding wordt weergegeven in de tekst zelf, maar ook in de gekozen kleuren. Middelkoop: “Culemborg is een regenbooggemeente. Het gedachtegoed hiervan sluit naadloos aan bij artikel 1.” 

De complementaire kleuren van de regenboog zijn toegepast in de woorden. “De kaart van Culemborg die er overheen ligt, is weergegeven in alle kleuren van de regenboog. Samen vormen zij een harmonieus geheel. Deze symbiose van kleuren geeft de diversiteit van het leven in onze stad weer: niet zwart-wit, maar altijd iets er tussenin.”

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten