Foto: Henriett Somlai

KWC-Culemborg houdt nieuwsgierigheid wakker

  •   keer gelezen

CULEMBORG • “Wat is er leuker dan leren in de echte wereld?” Deze vraag stelt Joke Hengefeld, rector van KWC-Culemborg, hardop en vol overtuiging. Want in deze snel veranderende maatschappij is de combinatie van plaatsnemen in de schoolbanken en rondkijken in de buitenwereld de ideale setting voor jongeren om te ontdekken en te ontwikkelen. 


Toen ze haar werk op de Culemborgse middelbare school begon, gaf ze al aan: “School moet een instituut zijn met de ramen en deuren wijd open.” En die visie heeft ze verder geïntegreerd in alle vezels van haar organisatie.

“Er is geen kind op de wereld die niet nieuwsgierig is en openstaat om te leren. En die nieuwsgierigheid houden we in het reguliere onderwijs nog iets te veel tegen, vind ik. Daarom ben ik er zo trots op dat onze school ook Agora onderwijs aanbiedt om nieuwsgierigheid actief te houden. We moeten – in al onze geledingen – mensen kweken die willen blijven leren. Dat is in deze snel veranderende wereld echt een noodzaak.” 

Agora leerlingen leren vanuit hun interesse en kiezen er vaak voor om ook buiten de schoolmuren ervaring op te doen. Via diverse ‘challenges’ dagen ze zichzelf uit om plannen in praktijk te brengen. Afgelopen schooljaar speelde Hub Rivierenland daar ook een rol in met het Hub Kwartier. Leerlingen konden daar bijvoorbeeld uitvinden hoe het is om een restaurant te runnen. Joke Hengefeld: “Door de komst van Hub Rivierenland is er meer draagvlak bij bedrijven voor werken met jongeren. Eerder hadden we ook losse projecten met het bedrijfsleven, maar nu komt er meer samenhang in en bedrijven beginnen ook anders over het onderwijs te denken. Soms horen we terug: ‘als dit school is, dan zou ik graag terug willen!’. The Battle of the Boats is ook een aansprekend voorbeeld van draagvlak. Daar was het enthousiasme niet alleen bij de leerlingen maar ook bij de ondernemers voelbaar.”

Nieuwe leerweg

KWC-Culemborg doet mee aan een pilot van de nieuwe leerweg. Dat betekent voor Vmbo en TL leerlingen dat naast theorie veel meer een combi wordt gemaakt met de praktijk. Joke Hengefeld: “Het praktijkgericht component hebben we al op school bij het vak allround, dus we lopen al een stapje voor. Naar mijn mening moeten we het praktijkgericht component ook bij HAVO en VWO integreren. Fijn dat Hub Rivierenland ons hierin ook ondersteunt als het gaat om verbinding met de juiste bedrijven en organisaties.”

Trots op leerkrachten

Joke Hengefeld neemt begin oktober afscheid van haar werk bij KWC-Culemborg. Na 42 jaar in het vak is het tijd voor haar pensioen. Waar ze het meest trots op is? “We zetten de deuren en ramen echt wijd open. Op deze school werkt een fantastisch team dat nog steeds openstaat voor leren. Vanuit die open houding ontstaan er ook diverse projecten. Zo lopen er momenteel drie Griekse docenten rond voor ‘schaduwleren’, een mooie en leerzame internationale uitwisseling. KWC is een school waar mensen in beweging willen blijven om het onderwijs te verrijken en kansen van leerlingen centraal te stellen. Het is een school waar je je talent kan ontdekken, maar ook fouten mag maken. Want als er geen fouten worden gemaakt, dan wordt er niet geleerd.

Christine Kieviet
Redactiecoördinator van Het Kontakt West Betuwe, Het Kontakt Tiel en Het Kontakt Culemborgse Courant
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten