Logo culemborgsecourant.nl


geen windpark
geen windpark (Foto: Tegenwind Culemborg)

Tegenwind Culemborg blij met uitspraak over windturbines Raad van State

De uitspraak van de Raad van State over een bestemmingsplan voor windturbines in Delfzijl heeft invloed op alle plannen voor de aanleg van windturbineparken in heel Nederland, dus ook die in Culemborg.

De huidige normen voor de bouw, zoals omschreven in het zogenaamde Aktiviteitenbesluit, moeten door de regering worden herzien. Alle plannen die tot nu toe zijn gemaakt, zijn daarmee ongeldig. Ze moeten opnieuw worden beoordeeld volgens nog vast te stellen nieuwe normen. Daarbij is het uiteraard de vraag of de bestaande plannen aan de nieuwe normen kunnen voldoen. Ook alle inspraak- en bezwaarprocedures moeten opnieuw worden doorlopen.

De uitspraak van de Raad van State komt voort uit het Nevele-arrest dat ging over een windpark in Nevele in België. Advocaten in Nederland, onder andere voor windpark Goyerbrug bij Houten, voerden aan dat dit arrest ook van toepassing is in Nederland omdat het hier een Europese richtlijn betreft. Ook inwoners van Culemborg waren betrokken bij de rechtszaak tegen windpark Goyerbrug.

Het Europese Hof in Luxemburg stelde in juni 2020 in het Nevele-arrest dat ook algemene windturbinenormen zelf aan een milieubeoordeling moeten worden getoetst. Met andere woorden: wat zijn de feitelijke geluids- en overlasteffecten als een bepaalde hoeveelheid geluid wordt toegestaan? Bezwaarmakers tegen windparken in Nederland stelden met dit arrest in de hand dat ook Nederland hieraan moet voldoen.

De Raad van State geeft hun daarin nu gelijk. De windturbinenormen van het Aktiviteitenbesluit mogen niet meer worden gebruikt. Daarmee is dit Europese arrest ook van toepassing op alle Nederlandse plannen voor windparken. De uitspraak dwingt het kabinet alsnog rekening te houden met de milieugevolgen van windparken voor burgers. Hierdoor is duidelijk dat er behoorlijke vertraging optreedt, ook bij alle plannen voor windturbines in het Culemborgse Lage Veld, of dat nu over superhoge of iets minder hoge windturbines gaat.

Voor een korte uitleg door de RvS zie https://player.vimeo.com/video/568854814

De hele uitleg van de RvS is ongeveer 35 bladzijden A4 en kunt u hier lezen https://www.raadvanstate.nl/@125875/202003882-1-r3/

Werkgroep Tegenwind Culemborg hoopt dat de nieuwe normen aantonen dat plaatsing van windturbines in het plangebied Lage Veld niet mogelijk zal zijn, zoals al eerder door de werkgroep is betoogd.

Op www.tegenwindculemborg.nl kunt u meer informatie vinden over de plannen voor een windpark in het Lage Veld Culemborg.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden