Logo culemborgsecourant.nl

Monitor Welbevinden zoekt bewegelijk Gelderlander

Monitor Welbevinden, op naar een gezonde toekomst! Provincie Gelderland zoomt in op uw gezondheid, ditmaal samen met de Gelderse GGD’s en gemeente Arnhem. We willen letterlijk weten wat Gelderlanders beweegt. Met de hulp van onze genoemde partners willen we een positieve impuls geven aan gezondheid van Gelderlanders. 

Regio - U heeft ons al eerder goed geholpen. Daarom vragen we vanaf woensdag 23 juni aan u wat u motiveert om te bewegen. Daarbij kijken we ook naar uw directe omgeving. Denk aan groenvoorzieningen, sportfaciliteiten, de mate van onderhoud en verkeersveiligheid. Ook nemen we uw sociale omgeving mee. Zorgt het samen kunnen sporten of bewegen voor meer activiteiten? Wat leren we hierdoor over verschillen tussen groepen inwoners en welke eventuele aanpassingen werken dan het beste?

Samenwerking

Voor onze toekomst ná corona is het belangrijk om onderzoek te doen naar gezondheid. Hiervoor werken de medische professionals van de Gelderse GGD’s, gemeente Arnhem en de provincie samen. Met medewerking van de Gelderse Sportfederatie. Doet u mee?

Goed benutten

Met deze Monitor Welbevinden willen wij verbeterpunten voor een andere, sportievere toekomst verzamelen. Zo zullen de GGD ’s de uitkomsten van dit onderzoek gebruiken voor het aanscherpen van het preventie-akkoord van de Gelderse gemeenten. Provincie Gelderland verwerken de resultaten voor lopende programma’s als sport, leefbaarheid en ruimte en een strategische verkenning die later in 2021 verschijnt.

Kleine stapjes

Leefbaarheidsgedeputeerde Peter van ’t Hoog: “De inzet van deze monitor is serieus. Dat helpt ons bij ons beleid voor een gezonde levensstijl van de Gelderlanders te realiseren. Dat kan als er meer informatie is. Daarom doe ik - opnieuw - een beroep op de medewerking van Gelderlanders. We hebben een gezamenlijk belang!”

Meedoen met het onderzoek?

We willen graag weten hoe het met u gaat. Daarom nodigen we u uit om deel te nemen. Vul de vragen in via www.gelderland.nl/hoegaathet. Doe het aub voor 09.00 uur, 30 juni 2021.

Achtergrondinformatie monitor

Provincie Gelderland monitort sinds 2019 elk jaar het welbevinden van haar inwoners. In 2020 lag de nadruk van de peilingen op COVID-19 en de gevolgen daarvan. De 2e peiling van 2021 zetten we uit op 23 jun i en gaat over de gezondheid van de Gelderlander in relatie tot de eigen leefomgeving.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden