Logo culemborgsecourant.nl


Initiatiefneemster Ada Wille bij ophangen nestkasten aan de Lange Dreef door leden van de NVWC
Initiatiefneemster Ada Wille bij ophangen nestkasten aan de Lange Dreef door leden van de NVWC (Foto: F.H. Waroux)

Nestkastenproject uitstekend initiatief

Begin 2020 is het initiatief genomen op een andere, meer natuurvriendelijke manier, de bestrijding van de eikenprocessierups ter hand te nemen. Ada Wille, bewoner van de Theetuin aan de Honddijk, is de sturende kracht achter dit initiatief, samen met enkele leden van de NVWC.

Culemborg - Langs de Lange Dreef, zijn eerder de populieren vervangen door jonge eiken. De boomsoort die waardboom is van de gevreesde eikenprocessierups. Met de Stadswerkplaats van de Gemeente, enkele scholen en de N.V.W.C. werd een plan gesmeed. En voor het broedseizoen in 2020 werden op de Van Pallanddreef en Lange Dreef 37 nestkastjes voor pimpelmezen en koolmezen gemaakt en opgehangen. Tevens werd middels aanplant van struikjes en ander maaibeleid bij de Lange Dreef getracht het gebied voor vogels aantrekkelijker te maken. Meer biodiversiteit en aanbod van insecten. Tevens ziet het gebied er hierdoor een stuk mooier uit. Op een drietal dagen, 6 mei, 3 juni en 1 juli 2020 werden de nestkastjes gecontroleerd. Resultaat: in 19 kastjes hebben pimpel- en koolmezen gebroed, waarna de meeste jongen zijn uitgevlogen. In vier kasten in het bebouwde gedeelte werden alle jongen (groot, en op uitvliegen) dood aangetroffen. Oorzaak mogelijk toch het gebruik van insecticiden bij de bestrijding van buxusmotten door bewoners. Dit jaar, 2021, zijn er in de eerste controleronde van de 37 kastjes die er nog hangen 22 als bewoond aangetroffen. Bij de 2e ronde, op 9 juni, bleken ook de 15 onbewoonde kastjes leeg te zijn. Van de bezette kastjes waren de jongen van 15 kastjes al uitgevlogen. 3 kastjes hadden nog jongen en bij 4 kastjes waren er dode jongen en was het broedsel mislukt, mogelijk nu ook door het koude voorjaar. De eiken, langs de Lange Dreef werden dit jaar niet bespoten door de Gemeente, dit gebeurde wel bij de van Pallanddreef en op andere plaatsen, waar eiken staan. Het middel waarmee is gespoten is gebaseerd op basis van bacteriën. Het zou wel rupsen doden maar geen schadelijk effect hebben op de vogels. Echter, hierdoor worden ook alle andere rupsen en larven, die in elke boom voorkomen, gedood. En dat willen we juist voorkomen, want dat is het voedsel voor de mezen. Enerzijds kastjes ophangen en dan ook spuiten is niet zinvol. Er volgt binnenkort een gesprek met de Gemeente, waarbij wij de resultaten willen evalueren en mogelijk het project verder uitbreiden, zodat ook op meer plaatsen in Culemborg niet meer gespoten hoeft te worden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden