Logo culemborgsecourant.nl

Staking bij A-ware Culemborg van de baan

De aangekondigde staking bij kaasbedrijf Royal A-ware in Culemborg is van de baan. De FNV-leden die bij A-ware werken, hebben ingestemd met de afspraken die de werkgevers bereid zijn te maken voor een tweejarige cao Particulier Kaaspakhuisbedrijf. Dat betekent dat afgezien wordt van een eigen bedrijfs-CAO.

Culemborg - Begin dit jaar wilden de werkgevers 0% loonsverhoging afspreken. Onder druk van acties van de medewerkers is nu een loonstijging van 5% afgesproken. Verder gaan de werkgevers 0,5% van de loonsom aan extra pensioenpremie betalen en werknemers krijgen juli 2022 een eenmalige bruto uitkering van 325 euro. Ook zal er bij de eerste ziekmelding geen sprake meer zijn van een wachtdag.

Werkgevers hebben hun eerdere verslechteringsvoorstellen (geen toeslagen meer over de eerste 4 overuren, verruiming van het dagvenster en versobering van de afbouwregeling) ingetrokken.

FNV bestuurder Ron Vos: ‘Dankzij de inspanningen van de vakbondsleden bij A-ware is voorkomen dat de 4600 werknemers in de sector twee jaar op de nullijn staan. Ik hoop dat die inspanningen er toe leiden dat veel meer werknemers in de sector gaan inzien dat samen optrekken de weg is naar betere arbeidsvoorwaarden.’

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden