Logo culemborgsecourant.nl

Verandering van energiebron

Marcel Reijnen (Culemborg)

In het kader van de discussie in Culemborg over de plaatsing van windmolens, heb ik onderstaand stuk geschreven met enige basisinzichten om de energietransitie te duiden.

Culemborg - ‘’Onze welvaartsgroei in de afgelopen 100 jaar is voor het grootste deel gebaseerd op het gebruik van fossiele energie. Het gebruik van fossiele energie leidt en heeft geleid tot veel ongewenste neveneffecten, zoals CO2 uitstoot en andere vervuiling en gevaren (aardbevingen in Groningen, olie in de oceanen, stikstof uitstoot e.d.). Inmiddels is de meerderheid van de mensheid er van overtuigd dat we van fossiele brandstoffen af moeten. Maar hoe houden we dan onze welvaart die met heel veel fossiele energie gestut wordt?

Een heel belangrijke stap daarin is elektrificatie. Deze is namelijk met allerlei technieken rechtstreeks op te wekken, zonder veel tussenkomst van fossiele energie. De belangrijkste zijn zon- en windenergie. Elektriciteit is ook de meest hoogstaande energievorm die we hebben, want het is namelijk zeer efficiënt om te zetten in andere vormen van energie, zoals bewegingsenergie (>95% efficiënt) en warmte energie (tot wel 500% efficiënt). Verder kun je er dingen mee die je niet met andere energievormen kunt, zoals elektronica voeden. Aangezien onze welvaart steeds afhankelijker wordt van elektronica is dat niet onbelangrijk.

Een elektrische auto bijvoorbeeld komt met gemiddeld 20 kWh aan energie 100 km ver. Dat is vergelijkbaar met de energie inhoud van 2 liter benzine of diesel. Om met een fossiele auto 100 km te rijden heb je snel 5 tot 7 liter nodig. Hier is dan de energie nog niet bijgeteld die nodig is de benzine of diesel te maken en bij het tankstation te krijgen. Daarvoor is nog eens 30% extra energie nodig. 100 km elektrisch rijden op zon of wind spaart dus al gauw 7-9 liter fossiele brandstof uit en daarmee de bijbehorende CO2 uitstoot en andere vervuiling. Ook bij het verwarmen van het huis is elektrificatie energetisch erg gunstig. Met 10 kWh elektriciteit in een warmtepomp spaar je 5 m3 gas uit (1 m3 gas in ongeveer 10 kWh energie). Hoe meer elektriciteit alternatief wordt opgewekt hoe meer fossiele brandstof kan worden vervangen en dat gaat best snel: met 1 eenheid schone elektrische energie vervang je 4 à 5 eenheden fossiele energie.

Elektrificatie is bovendien erg prettig, omdat wij burgers dat zelf kunnen generen: door zonnepanelen op je dak te zetten of door te participeren in lokale windenergie. Daarmee wordt energie goedkoper. De zonnepanelen op mijn dak bijvoorbeeld, wekken genoeg energie op voor mijn elektriciteitsverbruik in huis en van mijn auto.

Eén probleem heeft elektrische energie wel. Het is lastig op te slaan, waardoor het gebruikt moet worden wanneer het gegenereerd wordt. Gedeeltelijk zijn zon en wind complementair. Als de zon schijnt is er vaak weinig wind en als het hard waait is er weinig zon, maar dat is bij lange na niet volledig. Dit is op te lossen door overcapaciteit: plaats zoveel zon en wind dat er op er ook bij weinig zon en wind nog voldoende stroom is. Dit is echter geen reële oplossing. Het zou veel teveel ruimte in beslag nemen en te duur zijn. Een deel van de oplossing kunnen elektrische auto’s bieden, met name als ze ook in staat zijn energie aan het net terug te geven. Auto’s kunnen dan op zonnige uren energie opslaan die ze ‘s avonds en ‘s nachts weer kunnen teruggeven of juist overtollige windenergie ‘s nachts opslaan en die op piektijden teruggeven. Het slimme net daarvoor hebben we al. Waar het echt nog aan ontbreekt is lange termijn opslag. Daar zijn inmiddels ook oplossingen voor, maar die moeten wel toegepast gaan worden.

Volgens mij biedt de energietransitie veel kansen waar we met zijn allen beter van worden: schonere goedkopere energie, meer in eigen hand; comfortabeler en goedkoper autorijden en werkgelegenheid bij het ombouwen en onderhouden van de energiewinning om er een paar te noemen.’’

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden