Logo culemborgsecourant.nl


<p>Zes windmolens, 270 meter hoog, gemonteerd in foto vanaf Kees van Lintstraat in Culemborg.</p>

Zes windmolens, 270 meter hoog, gemonteerd in foto vanaf Kees van Lintstraat in Culemborg.

(Foto: J.G. Borggreve)

Geen overhaaste beslissingen over windmolens

Ingezonden brief

Culemborg - Erik Hoven wil niet dat de Culemborgse Raad het beluit over de windmolens voor zich uit schuift. Dat zou ook onverstandig zijn als de oplossing die hij aandraagt acceptabel is. Maar dat is niet zo, zijn oplossing is overhaast.

Vóór de bouw is gezocht naar draagvlak onder de bevolking. Met romantische suggesties van lokaal opgewekte eigen energie, dat knusse. Vervolgens schrikt iedereen zich te pletter van 6 windmolens met een tiphoogte van 270 meter en geeft zijn mening in 254 zienswijzen in totaal. Dus enige omzichtigheid is op zijn plaats. De indieners van die zienswijzen wachten overigens nog op een antwoord terwijl de Gemeenteraad al over lagere windmolens praat. Alsof dat alle problemen zou wegnemen. Vergeet het maar.

Hoven noemt plaatsen waar tegenstanders zich ook roeren en schrijft dat wij ook andere belangen moeten horen. Die hebben wij al gehoord van Windwinning Culemborg. Zij hebben veel werk besteed aan de uitleg van de plannen die zij met Eneco hebben gemaakt. De Culemborgse bevolking heeft de plannen gelezen, de argumenten gehoord, de raadsvergadering meegeluisterd en de zienswijzen ingediend. Allemaal volgens het boekje.

Het Lage Veld is een mooi stukje Culemborg. Het is rustig, het is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (nationaal erfgoed), geschiedkundig interessant met name langs de wetering. Er is een boerderij op een terp te bewonderen, er zijn grienden, mooie bosschages en een eendenkooi. Het is de echte historische natuur van Culemborg, inclusief een vogelstand waar je u tegen zegt. Ik ken mensen die daar zijn gaan wonen voor de rust en de ruimte. Ja, naast de boeren met hun veeteelt. Ook romantisch, toch?

Die Culemborgse bevolking is kennelijk niet van plan zich te laten gebruiken voor een niet omkeerbaar experimentje met een paar windmolens, zoals dat wel is gebeurt in de Hoeksche Waard en op meer plaatsen. Die Culemborgse molens zouden zeer hoog worden, een Nederlands record van 270 meter tiphoogte. Wij zouden zeker de landelijke pers halen. En misschien gaat de huizenprijs in Culemborg dan wel omlaag en komen er huizen ‘onder water te staan’. Heeft iemand daar een potje voor?

Over dat gegoochel met GigaWattUren: elke windmolen heeft een rendement van 50%, er is 4 MegaWatt windenergie nodig om 2 MW elektriciteit te maken. Zoek op de ‘Wet van Betz’ voor uitleg. De overlast van windmolens wordt veroorzaakt door die 50% windenergie die niet in elektriciteit wordt omgezet. Die wordt namelijk omgezet in luchtwervelingen, geluid (ultra laag, hoorbaar en ultra hoog), trillingen in de wieken, de mast, de fundering en de veengrond en uiteindelijk in warmte. Hoe groter het vermogen des te groter die overlast, hoe hoger de molen hoe verder die overlast reikt.

De totale energiebehoefte van Culemborg is 500 GWh per jaar, maar dat is alleen de behoefte aan elektriciteit. Als je energieneutraal (lees: CO2 neutraal) wilt worden moet je uiteraard de diesel, het aardgas, de benzine en de stookolie (en psst, de biomassa) ook meenemen en dan kom je op ongeveer 2500 GWh per jaar uit. Deel dat door 150GWh van 6 superhoge molens en je komt op, jawel, 100 van die joekels. Is u daar nog?

En tenslotte: Als er weinig zon is (’s nachts en in de winter) en ook geen wind dan is de productie nihil, 0. Gelukkig is er een elektriciteitsleiding die ons vanuit Tiel voldoende stroom brengt om het lichtje op de WC aan te zetten. Koester die leiding. Haastige spoed is zelden goed.

Jaap Borggreve (op persoonlijke titel)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden