Logo culemborgsecourant.nl


<p>Zicht op bedrijventerrein Pavijen over het geprojecteerde windpark: vooral grasland.</p>

Zicht op bedrijventerrein Pavijen over het geprojecteerde windpark: vooral grasland.

(Foto: Erik Hoven)

Kleinere windmolens: en dan?

Ingezonden brief

Culemborg - Het zal niemand ontgaan zijn dat er plannen zijn voor een windpark in Culemborg. Begin april heeft de Culemborgse gemeenteraad een voorstel aangenomen waarin deze het college oproept om het windpark te beperken tot een capaciteit van 72 GWh per jaar en dit te realiseren met “zo laag mogelijke molens”. Er is daarbij goed geluisterd naar omwonenden die bedenkingen hebben tegen het geprojecteerde windpark. Dat is terecht, want omwonenden zullen de grootste gevolgen gaan ervaren van de windmolens. Maar… wordt er ook geluisterd naar de voorstanders en wordt er gekeken naar het algemeen belang? Nederland is hekkensluiter in Europa als het gaat om duurzame energie (zelfs landjes als Malta en Luxemburg doen het beter) en als we niet uitkijken wordt dat alleen maar erger.

Een windpark geeft hinder, daar kunnen we niet om heen. Er is sprake van slagschaduw, geluid en gevolgen voor het landschap. Slagschaduw kan voor woningen behoorlijk beperkt worden zodat er voor bewoners bijzonder weinig hinder ontstaat. Het gaat om hooguit 30 minuten per jaar, dus 99,99% van de tijd overdag is er geen slagschaduw. Het geluid van moderne windmolens is ook beperkt en valt voor een belangrijk deel weg tegen verkeersgeluid van de nabije N320 waar weinig klachten over zijn. Gevolgen voor het landschap zijn er zeker, maar het gebied waarin de windmolens zijn gepland is geen natuurgebied, zoals sommigen beweren. Het is een open weidegebied dat gebruikt wordt voor veeteelt en dat grenst aan het Culemborgse Industrieterrein.

Op veel plaatsten in Nederland zijn omwonenden tegen de komst van windmolens. Tegenstanders zijn er in Drenthe, Vlaardingen, Zutphen, Urk, Utrecht, Zijderveld en op de Veluwe. Ook is er protest tegen windmolens op zee vanuit de kustgemeenten. Iedereen heeft geldige redenen om tegen windmolens in zijn buurt te zijn en zorgen moeten we serieus nemen. Maar er zijn ook andere belangen die gehoord moeten worden.

Gelukkig wordt door de Culemborgse gemeenteraad erkend dat windenergie nodig is om te voorzien in de toekomstige energiebehoefte. De totale energiebehoefte van Culemborg is ongeveer 500 GWh per jaar en er is afgesproken om in 2040 energieneutraal te zijn. Is het dan wel verstandig om de hoogte van de windmolens te beperken, zodat slechts 72 GWh (i.p.v. 150 GWh) van de energiebehoefte opgewekt wordt met dit windpark? Sommigen zullen denken dat we het ook wel redden met zonne-energie. Om het verschil tussen een windpark van 150 GWh en eentje van 72 GWh met zonne-energie op te wekken hebben we ruim 80 (!) hectare grond nodig. Dat zijn 160 voetbalvelden met zonnepanelen. Dat kan wel, maar zelfs dan is Culemborg nog steeds niet klaar voor de toekomst: met zo’n groot zonnepark en een kleiner windpark zitten we pas op een derde van onze energievraag.

Bij een kleiner en lager windpark heb je ongeveer dezelfde nadelen, maar niet de voordelen van een efficiënt windpark. Laten we niet wegkijken. Met moderne, stille en efficiënte windmolens kan het dubbele opgewekt worden binnen de nagenoeg dezelfde voorwaarden en sparen we veel ruimte uit voor andere dingen. Woningbouw of nieuwe natuur bijvoorbeeld. Om energieneutraal te worden heeft Culemborg een modern windpark hard nodig. Kortom, gemeenteraad van Culemborg: pak deze kans en schuif het probleem niet voor je uit!

Erik Hoven (op persoonlijke titel)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden