Logo culemborgsecourant.nl

Cultuurfonds ondersteunt 60 projecten

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft in het eerste kwartaal in 2021 al 60 projecten ondersteund. Daarmee werd€ 127.011 gegeven aan cultuur en natuur in de regio.

Regio - In het afgelopen kwartaal kregen 60 nieuwe projecten een financiële bijdrage van het Cultuurfonds, onder meer vanuit fondsen op naam als het Palet Fonds en het Fonds Gelderse Cultuur, samen doen! Ondanks de coronacrisis zijn er voor de eerste ronde van dit jaar net zoveel aanvragen ontvangen als andere jaren. Er zijn minder aanvragen voor theater- en muziekprojecten binnengekomen, maar meer voor publicaties.

De bijdragen zijn bedoeld voor projecten in diverse sectoren. Op de Noord-Veluwe is een bijdrage voor Muziek in de Klas toegekend, in het Koelhuis te Zutphen maken wij culturele workshops voor kinderen met een beperking mede mogelijk, Stichting Nox ontving een bijdrage voor de podcast Langs de Waal en ook in Nijmegen krijgt een tentoonstelling met werk van Jozef Israëls een steuntje in de rug. De volledige lijst met financiële bijdragen is te zien op onze website cultuurfonds.nl/Gelderland

Fonds Gelderse cultuur, samen doen! Dit jaar is het Fonds Gelderse Cultuur, samen doen! opgericht door een grote bijdrage van provincie Gelderland. Dit fonds heeft als doel initiatieven in de provincie Gelderland te ondersteunen die op bijzondere, innovatieve wijze bijdragen aan cultuur- en erfgoedparticipatie. In de eerste ronde van dit jaar is uit dit fonds € 36.000 toegekend aan zes projecten. Eén van deze projecten is een theaterproductie van Stichting Tevoorschijn uit Zutphen die in juni vijf keer is te zien in natuurgebied De Tichelbeekse waard. De scenes gaan over eenzaamheid, ouderen in de samenleving, lokale geschiedenis, klimaat en duurzaamheid. Schoolkinderen en bewoners van de Zutphense wijk De Hoven werken er aan mee. Overigens is ook uit het nieuwe ZuGO fonds aan dit project bijgedragen dat bijzondere projecten in Zutphen wil helpen realiseren.

Er kunnen nieuwe verzoeken voor bijdragen worden gedaan voor mooie projecten in Gelderland. Op www.cultuurfonds.nl/gelderland staat alle informatie over aanvragen bij het Cultuurfonds Gelderland.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen we met schenkers en makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdrages van de BankGiro Loterij, de Nederlandse Loterij en van al onze donateurs. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland is een van de twaalf provinciale afdelingen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden