Logo culemborgsecourant.nl


<p>De werkplaats van de Stichting Re-Ma: lucht, licht, ruimte en persoonlijke begeleiding.</p>

De werkplaats van de Stichting Re-Ma: lucht, licht, ruimte en persoonlijke begeleiding.

(Foto: Paul Arensman)

Stichting Re-Ma bestaat vijf jaar

Stichting Re-Ma viert deze week haar vijfjarig bestaan. ‘And still counting,’ zegt oprichter en stuwende kracht Paul Arensman (54). In de afgelopen jaren heeft Arensman met hard werken een gewaardeerde plaats verworven als sociale activeringpartner in Culemborg.

Culemborg - “Stichting Re-Ma begeleidt een hele diverse groep mensen. Denk aan mensen met een taalachterstand, een communicatieve stoornis, autisme of een andere uitdaging. Ook mensen met niet aangeboren herstelletsel of met PTSS behoren tot onze doelgroep.” De begeleiding typeert zich door een gerichte, persoonlijke aanpak. Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen verhaal. Arensman: “Daar houden we rekening mee en we sluiten aan bij de unieke kwaliteiten en vaardigheden. Hoe verschillend de mensen die we begeleiden ook zijn, wat hen bindt is dat ze allemaal hun plek willen vinden in de maatschappij.” Werkplaats Hij constateert tot zijn verdriet dat door de coronacrisis echter ook mensen noodgedwongen thuiszitten. “Juist voor deze mensen betekent het aan de zijlijn zitten het vergroten van de afstand tot maatschappij en dus werk.” De coronacrisis heeft ook een wissel getrokken op het werk van de stichting zelf. Vorig jaar was de stichting een half jaar gesloten. Dit jaar staat dan ook in het teken van een doorstart, waarbij de winkel, die vier jaar onderdeel van de stichting was, is afgestoten. “Jammer”, zegt Arensman, want het zorgde voor aanloop en dus reuring, ook van niet-cliënten die even binnenkwamen voor een praatje en een kopje koffie. “En het was noodzakelijk om de stichting na de onderbreking weer te laten bloeien.” Inmiddels is het weer coronaproef druk in de grote werkplaats, met cliënten die via Werkzaak, WMO en gemeenten geplaatst worden en stagiaires. Luisterend oor “We bieden eenvoudig productiewerk, een luisterend oor en vertrouwelijke gesprekken. Het samenwerken met anderen geeft sociaal perspectief en doorgroeimogelijkheden”, vertelt Arensman. “Begeleiding kan zowel kortdurend zijn als opstap naar werk, als langdurend waarbij juist het sociale aspect en zelfwaardering een belangrijke rol spelen.” Eén van de cliënten is Aziz Samoud. Onder supervisie van Arensman heeft hij de afgelopen maanden ervaring opgedaan met het begeleiden van jongeren. “Ontzettend leuk werk en dankzij maatwerk van de stichting en de samenwerkingspartners zit iedereen goed op zijn plek.” Stadstuintjes De stichting begeleid ook cliënten buiten de werkplaats. Zo is één cliënt dolblij met de mogelijkheid om stadstuintjes te onderhouden. Zijn behoefte om buiten te werken wordt zo tegemoet gekomen en de eigenaren van de stadstuintjes zijn op hun beurt weer blij met hem. “Ook hebben we een signalerende functie voor de omgeving van onze cliënten, waar vaak ook familie, vrienden en buren geruime tijd aan de zijlijn staan. We verwijzen dan ook vaak door naar andere begeleidende instanties en sociale ondernemingen. Onze impact is daardoor groter dan alleen dan de door ons begeleidde cliënten”, licht Arensman toe. Stichting Re-Ma biedt naast dagbesteding verschillende leer- werkervaringsmogelijkheden, waaronder reparatiewerkzaamheden, houtbewerking, facilitair en logistiek. Arensman: “Deze mogelijkheden kunnen onderdeel zijn van een B.B.L. traject want we zijn erkend als leerbedrijf niveau 1 & 2, en we zijn betrokken bij “het Boris project”, het begeleiden van kwetsbare jongeren van school naar werk.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden