Inspiratiebijeenkomst Energieneutraal Pavijen
Logo culemborgsecourant.nl


Zonpanelen op het bedrijfspand van Van Drenth Buighout & Multidesk
Zonpanelen op het bedrijfspand van Van Drenth Buighout & Multidesk (Foto: )

Inspiratiebijeenkomst Energieneutraal Pavijen

Nog nooit hebben er zoveel MKB-bedrijven in Nederland geïnvesteerd in duurzame maatregelen als afgelopen jaar. Meer ondernemers zijn zich bewust geworden van het nut van verduurzamen en hierdoor gaan investeren in duurzame maatregelen die zich binnen 5 tot 10 jaar weer terugverdienen.

Culemborg - Dat duurzaamheid ook nu, midden in coronacrisis, een belangrijk thema is lieten verschillende krantenkoppen de afgelopen weken zien. Afgelopen jaar koos een recordaantal bedrijven en inwoners bewust voor groene stroom en blijkt dat de helft van de MKB-bedrijven (met 100 tot 250 medewerkers) duurzaamheid belangrijker is gaan vinden tijdens de coronacrisis. Een derde van deze bedrijven heeft het afgelopen jaar daarom geïnvesteerd in het verduurzamen van de organisatie. Van energie besparen en recyclen tot grootschalige productieverduurzaming. De belangrijkste reden hiervoor? Beter voorbereid zijn op de toekomst door een stabielere en meer toekomstgerichte basis neer te zetten.

De Kring Culemborgse Bedrijven(KCB) vroeg zich af hoe verduurzaming van het energiegebruik er voor Pavijen uit kan komen te zien. Vanuit deze vraag is in 2018 een haalbaarheidsstudiestudie, hoe het bedrijventerrein Pavijen energieneutraal te maken, door Sparkling Projects uitgevoerd. Dit onderzoek liet zien dat dit kan. De opdracht tot een vervolgtraject, met een integrale uitvoering van het duurzaamheidsplan, is opgepakt met Advies & Ingenieursbureau TAUW. De financiering van dit meerjarentraject wordt mogelijk gemaakt door subsidies vanuit OostNL, RCT Gelderland, Gemeente Culemborg, TAUW Foundation en een substantiële bijdrage vanuit het Ondernemersfonds Culemborg. Wethouder Joost Reus is blij met dit initiatief: “Daarmee maakt de KCB met bedrijventerrein Pavijen een goede start met een duurzame en eigentijdse uitstraling.”

Veel bedrijven op Pavijen zijn al bezig met energiebesparingsmaatregelen en een aantal bedrijven hebben ZonPV (goed voor zo’n 5.000 zonpanelen) op hun daken gelegd. Dit wil de KCB doorzetten door ondernemers te ondersteunen met een professionele partij. KCB-voorzitter Rosita Setz: “ZonPV is niet voldoende voor energievoorziening, dus er zal ook naar andere energiebronnen gekeken moeten worden. In het raadsakkoord wordt de verduurzamingsopgave (energieneutraal 2040) unaniem gedeeld, al staat daarin niet expliciet benoemd, hoe Pavijen te verduurzamen. Door zelf het initiatief te nemen, weten ondernemers op tijd waar ze aan toe zijn.”

Het afgelopen jaar heeft de KCB zich samen met de gemeente, RCT Gelderland en TAUW zich over de verduurzamingsopgave van bedrijven in Culemborg gebogen. De drie belangrijkste thema’s die hierbij naar voren kwamen waren isoleren, zonnepanelen en een aardgasvrij Pavijen. Tijdens de inspiratiebijeenkomst op 3 maart (16:00 -17:30 uur) leggen verschillende Culemborgse ondernemers, KCB en TAUW uit wat de ervaringen met deze thema’s tot nu toe zijn, welke resultaten er uit het onderzoek naar het warmtenet zijn gekomen en welke stappen er genomen kunnen worden om Pavijen te verduurzamen.

De nadruk van de bijeenkomst zal vooral liggen op de wensen en ervaringen van bewoners en ondernemers op Pavijen zelf. Wat zouden zij graag realiseren, waar lopen zij tegenaan en wat moet er veranderen? De bijeenkomst is daarom, ondanks zijn digitale vorm, gericht op de onderlinge dialoog tussen de aanwezigen.

Voor meer informatie en aanmelding: https://www.kcbculemborg.nl/events/inspiratiebijeenkomst-energieneutraal-pavijen/

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden