Viering Internationale Vrouwendag door DIVC
Logo culemborgsecourant.nl


Bestuur en vrijwilligers DIVC
Bestuur en vrijwilligers DIVC (Foto: Karin van de Kar)

Viering Internationale Vrouwendag door DIVC

Interessant weetje: Culemborg telt meer dan 70 nationaliteiten! En al die nationaliteiten hebben hun eigen normen en waarden, hun eigen sterke kanten. Het maakt Culemborg tot een stad waar ‘samen doen’ hoog in het vaandel staat: immers, al die culturen hebben ook elkaar nodig om een samenleving te creëren die in balans is.

Culemborg - DIVC (De Interculturele Vrouwen Culemborg) is een van de stichtingen die het mogelijk maakt dat al deze culturen met elkaar kennis maken, en van elkaar leren. Specifiek gericht op vrouwen, die met elkaar laten zien hoe je op verschillende manieren het verschil kunt maken, invloed kunt uitoefenen. En dat laatste is ook het thema van de Internationale Vrouwendag van 8 maart: ‘invloed met impact’. DIVC organiseert daarom op zondag 7 maart een livestream van 2 uur, die geheel in het teken staat van dit thema.

Marjolein Salari in gesprek met Jennifer Hoogland, voorzitter van DIVC, over de invloed en impact die 5 jaar viering van Internationale Vrouwendag met zich mee heeft gebracht.

Jennifer, ‘invloed met impact’, het thema van deze Internationale Vrouwendag, wat houdt dat voor jou persoonlijk in?
Jennifer: ‘Voor mij houdt dat vooral in om dingen te doen die het verschil maken. Om je kwaliteiten te benutten voor jezelf en de samenleving, zodat je daarmee invloed uitoefent en impact maakt. En ook: bijdragen aan naast elkaar te willen en kunnen bestaan. En dat gaat niet eens alleen over verschillende culturen, maar ook over kleine dingen, zoals simpelweg andere levensgewoonten. Jouw buurman is misschien een avondmens, en jij bent een ochtendmens. Daar begrip voor opbrengen en met elkaar over in gesprek gaan, daarover gaat voor mij invloed met impact.’

Op zondag 7 maart organiseert DIVC organiseert een livestream over dit thema. Jennifer: ‘Dat klopt. Daarmee willen we op de eerste plaats laten zien dat we ondanks de pandemie en de maatregelen rondom Corona Internationale Vrouwendag niet ongemerkt voorbij laten gaan in Culemborg. Dit jaar organiseert DIVC voor de 5e keer op rij de viering van deze dag. We zien dit echt als een mogelijkheid om positiviteit met elkaar te delen via een programma waar verschillende elementen aan bod komen, voor iedereen. We gaan met elkaar bewegen, chatten, dansen en naar elkaar luisteren. We hebben mooie interviews en veel muziek en cultuur. Via een livestream in verbinding met elkaar, hoe mooi is dat!’

Jennifer gaat ook graag in op de vraag hoe het bestuur van DIVC invloed wil blijven uitoefenen in de toekomst. Jennifer: ‘Ik zie dat onbekend, onbemind maakt. Soms denk je te weten dat je een cultuur kent. Maar door elkaar te ontmoeten hoor en leer je meer dan door op afstand van elkaar te blijven. Elkaars normen en waarden delen resulteert in respect en begrip voor elkaar. Het zit vaak in de “kleine” dingen die een groot effect hebben. Als stichting willen we ontmoetingen blijven organiseren waar vrouwen uit meerdere culturen samenkomen. We werken bewust aan het verlagen van drempels en dragen bij aan het realiseren van een harmonische samenleving.’

2021 is een bijzonder jaar voor iedereen, maar helemaal voor DIVC: dit jaar organiseert de stichting voor de 5e keer op rij de viering van Internationale Vrouwendag. Een mijlpaal, die niet bereikt had kunnen worden zonder de inzet van een uitgebreid bestuur en vele vrijwilligers.

Jennifer, DIVC bestaat uit een bestuur en natuurlijk vele vrijwilligers. Hoe ziet dat eruit?
‘We hebben een bestuur bestaande uit 5 vrouwen en we vergaderen om de 3 weken. Daarnaast hebben we nog een commissie van zo’n 10 vrouwen die nauw betrokken zijn en die ook elk kwartaal vergaderen met het bestuur. Het blijft natuurlijk niet bij vergaderen alleen: de commissie denkt en helpt mee met organiseren van bijeenkomsten. We hebben ook veel ambassadeurs die DIVC een warm hart toedragen en die graag een bijdrage leveren op gezette tijden door hun netwerk aan te spreken en dingen mogelijk te maken.’

En vijf jaar viering Internationale Vrouwendag, wat waren de hoogtepunten van de afgelopen jaren? ‘Oh, dat is een hele mooie vraag! Daar zijn veel antwoorden op mogelijk, maar de belangrijkste zijn wel dat we zijn ontstaan ter gelegenheid van de viering van Internationale Vrouwendag 5 jaar geleden en van daaruit, in 2018, een stichting zijn geworden. We hebben veel inwoners van Culemborg geraakt door met name verschillende ontmoetingen, waardoor vrouwen kennis kunnen maken met vrouwen uit andere culturen. En dan hebben we nog, naast de viering van Internationale Vrouwendag, de vele themabijeenkomsten die we de afgelopen jaren hebben kunnen organiseren. Voor mij persoonlijk wordt het hoogtepunt wel gevormd door alle vrouwen die zich de afgelopen jaren hebben aangesloten bij en ingezet voor DIVC.’

Dan is de logische vervolgvraag hoe het bestuur er de komende vijf jaar uit komt te zien, welke invloed wil DIVC nog uitoefenen? Duurzaamheid wordt een belangrijk aspect de komende jaren. Jennifer: ‘We willen vooral blijven doorgaan met wat we doen en dat nog verder uitbreiden. We willen nog meer vrouwen bereiken die ook blijvend willen aanhaken bij onze stichting, zodat we samen kunnen blijven werken aan sociaal culturele en maatschappelijke onderwerpen.’

Tot slot: waarom moeten we echt aanhaken bij de livestream van 7 maart en waar vind je meer informatie?
‘Omdat we een gevarieerd programma bieden, waarin de positiviteit en plezier voorop staan. We spreken bijvoorbeeld een verpleegkundige en een geestelijk verzorger, maar ook een student over hun ‘invloed met impact’. Er is zang, dans en toneel te bewonderen. We gaan in gesprek met de (ex-)kinderburgemeester en met de kinderraad, er is volop beweging om thuis aan mee te doen, we chatten met elkaar en er is ook een verrassing! Welke dat is, dat zie je in de livestream. Dus geniet gewoon van een fijne middag en haak bij ons aan!’

De livestream van DIVC is open van 1400 – 1600 uur op zondag 7 maart en te bekijken via: https://www.divc.info/livestream

Voor meer informatie over DIVC, zie de website: www.divc.info
Wil je je aanmelden om een rol te spelen binnen DIVC? Dat kan via: welkom@divc.info

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden