Data-onderzoek tegen ondermijning
Logo culemborgsecourant.nl

Data-onderzoek tegen ondermijning

De provincies Gelderland en Noord-Brabant gaan gezamenlijk een digitaal data-onderzoek doen naar criminele indicatoren rondom bedrijventerreinen. Gegevens die overheden moeten helpen bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit  

Regio - Onderzoekers van Avans Hogeschool en data-onderzoekers van CentERdata gaan gedurende een jaar op zoek naar verbanden in de beschikbare informatie die nu over lokale bedrijventerreinen bekend is. Hierbij wordt uit zowel openbare als vertrouwelijke informatie geput. Met behulp van zogeheten data-sciencetechnieken moet inzichtelijk worden waar en of een bedrijventerrein kwetsbaar is voor criminaliteit.  

De digitale speurders zoeken naar signalen over ernstige criminaliteit. Denk aan drugshandel, witwassen (zoals criminele speculatie) en mensenhandel. Het speurwerk verloopt onder meer via het goed interpreteren van indicatoren. Neem verouderde panden, leegstand, veel vestigingsdynamiek van bedrijven, weinig aansluitingen op een energienetwerk en/of verdacht veel KVK-inschrijvingen. 

 De data-onderzoekers werken aan een zogeheten risico-taxatietool. Een digitaal instrument dat zorgelijke signalen uit een grote bulk informatie kan opmerken. Het onderzoek wordt in drie fasen uitgevoerd. Allereerst wordt er vooronderzoek gedaan. Eenmaal geïnformeerd wordt het echte gegevensonderzoek gedaan. Daarna wordt de opgehaalde informatie gedeeld en vergeleken met wat experts inmiddels weten. Voor Gelderland en Noord-Brabant worden zogenaamde dashboards ontwikkeld, die zicht geven op kwetsbaarheid voor ondermijnende criminaliteit. Vervolgens kunnen de provincies hun signalerende rol op het gebied van ondermijning oppakken richting gemeenten. Gedeputeerde Peter van ’t Hoog van Gelderland: “We gaan nu in een keer met veel data bedrijventerreinen in kaart brengen. De onderzoekers overzien grote gebieden en krijgen dus een goed totaalbeeld. Toen Gelderland hierover nadacht, bleken in Noord-Brabant soortgelijke vragen te leven. Ik ben blij dat we hierin samen kunnen optrekken.”  “Dit onderzoek sluit heel mooi aan op onze ambities en activiteiten. Met data-gedreven onderzoek, op basis van voorspellende indicatoren, kunnen we daadwerkelijk meer inzicht krijgen in waar zich risico’s op ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen voordoen”, aldus de Brabantse gedeputeerde Van Pinxteren. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden