’t Blef Kuilenbûrgs
Logo culemborgsecourant.nl


Foto:

’t Blef Kuilenbûrgs

Ôm nou gelijk mette deur in huis te valle: ‘DIT IS ME LESTE KOLLEM MINSE’ ennik he me veul plezier trug zitte kijke in me leste 26 jaor bij de CC.

Whow…Evert Scheffer die me aon môch neme veur hoofriddekteur Jur van Ginkel. Ik schreef toen alles in gedichies-vorrem en ha menàge plekkie in de krant. Tien jaor laoter môchte ’t kollems worde en konter me heule hart in kwet: me bedenksels over de polletiek, me herinneringe die veul minse ôk hadde en veul minse dieme hollepe ak zellef iets nie meer wis.

Imme recente herinnering zit da Engel Zeeman overleeje is, die iedereen kon en alles wis… deuze dinge za’k nie meer schrijve mûr we kanne alles wél lèze in de CC want die verander nie hoor.

Me gedachtes gaon ôk nûr de carreneval die 54 jaor trug ôpgerich wier en die jaore van schik, de drukte, de gein en de vriende in de leut. Wassijn de jaore ômgevloge, daorôm zijn de fotoos zo dierbaor.

En dan me herinneringe aon Joop zen krasse ûtspraoke en de wèrberichte van Belgische Frank, de dinge die moeder Merie altijd zee en Hans Piek die zowat alle instrumente bespulde, onze Hans die meziek wás! Ik zal in de trugblikke weer de Kuilenbûrgse kore hore/zien ôptreeje. ‘t Mooie mannekoor OBK me wisselende dirregente mûr altaid tóch Jos Rodermans as de virtuooze piejenis…

De herinneringen die’k ôpschreef aon ‘De Welborn’ toen ’t nog enkel zwembad was, meddet theehuis waor dajje ôk slik kon kope, die Welborn waor Riens v Beurden me zwemme leerde. Riens messe onnaovollegbaore humor en ze wijze kijk ôppet lève, wa bink blij dakkem duk bezoch het nao dattie ziek wier en hij de theekoppies al ôp de kachel veurverwarremde. De koppies die’k laoter môch arreve toentie nûr de hemel ging…ze staon as tere, porseleine herinnering imme kas te prijke.

En dan de jazz-middaoge in De Blusser waor dawwe swingde of dawwe 18 waore en de muzekante onze harte rokte… veural as Simon ‘He Touch Me’ zông messe rauwe Joe Cocker-stem, laoter zawwem trug magge zien en zaltie ‘t wéér veur ons zinge…

Ik zal veul vergète zijn waor da’k over schreef mûr dit wazzet erste watter imme ôpkwam.

In die 26 jaor he’k meneg riddekteur gehad en de band was altijd warrem. Ik voel me tûs bij de CC en de aovende saome as ‘frielansers’ waore méér dan memeraobel. Altijd nog leuk awwe mekaor teuge kômme. Me Renate he’k altijd ketak gehouwe en nie alleen ômdawwe saome ’n boek schreve. Ôk Evert Scheffer en Jur v Ginkel zijn nog steeds me vriende, in goeie en minder goeie tijje.Àgelek wik alle riddekteure die’k oot gehad het-tot vendaog aon toe-bedanke veur die mooie jaore dieme blij gemok hebbe, alles stût imme geheuge gegrif want ik kan alles nog goed onthouwe, gelukkeg…

Alle goeds lieve Kuilenbûrregers, we zalle mekaor duksat in de stad teuge kômme en dan 'n bakkie koffie in de ope stad doen, ofgesproke?column els van den hooff

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden