Logo culemborgsecourant.nl

Argumenten tegen vuurwerkverbod

Mijn naam is Erwin en ben al sinds kleins af aan een liefhebber van vuurwerk. Dit heb ik van mijn vader meegekregen als traditie. Wat mij echter verdrietig maakt is hoe deze traditie om zeep wordt geholpen door 2 zaken: het illegale vuurwerk, en hoe de media hiermee omgaat.

Regio - Het moet u zijn opgevallen dat sinds het vuurwerkverbod en de dagen na oud en nieuw de media vol stond met (vaak negatief) nieuws over vuurwerk(overlast).

Ik zou u graag attent willen maken op een jaarevaluatie die het Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond (zie ‘Conclusie’ hieronder)  heeft gemaakt met daarin feitelijke argumenten waarom het verbieden van Nederlands Consumenten vuurwerk niet het probleem oplost, waar u als pers mee wordt geconfronteerd: schades, letsel en milieuaspecten.

Erwin

Conclusie van Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond.

Samenvattend kunnen we met zekerheid stellen dat de handel in illegaal vuurwerk (sterk) toeneemt bij een verbod op consumentenvuurwerk. Omdat illegaal vuurwerk verreweg de meeste overlast veroorzaakt, zorgt de toegenomen handel meteen voor een forse stijging in het aantal overlast meldingen.

Een verbod op consumentenvuurwerk draagt in de dichtstbevolkte gebieden weinig bij aan een afname in de fijnstof concentraties.

Verder lijkt een verbod op consumentenvuurwerk niet voor een afname van geweldsincidenten tegen hulpverleners te zorgen, en lijkt het slechts marginaal bij te dragen aan het verminderen van meldingen voor de brandweer.

Het is door het eerdere verbod op de meest risicovolle soorten consumentenvuurwerk en de lockdownmaatregelen van dit jaar buitengewoon moeilijk om een helder beeld te krijgen van het aantal slachtoffers van afgelopen jaarwisseling ten opzichte van de voorspelde daling in het aantal slachtoffers. Afgelopen jaarwisseling zijn er inderdaad minder slachtoffers gevallen, maar het is niet duidelijk hoe dit aantal slachtoffers zich verhoudt tot het eerder afgekondigde verbod op risicovolle soorten consumentenvuurwerk.

Uit eerdergenoemde data is duidelijk gebleken dat niet het ontsteken van consumentenvuurwerk de bepalende factor is in de uiteindelijke hoogte van de geleden schades, maar dat vooral menselijke gedragingen als vernieling, vandalisme, misbruik van illegaal vuurwerk, en de afwezigheid van menselijk verkeer in de publieke ruimte bepalend zijn.

Concluderend vindt HVLV dat het experiment van de afgelopen jaarwisseling geslaagd is. Wat ons betreft staat vast dat een verbod op consumentenvuurwerk niet zal bijdragen aan het oplossen van de veelvoud aan problemen tijdens de jaarwisseling. Sterker nog, er is duidelijk te zien dat een verbod op consumentenvuurwerk grote averechtse gevolgen heeft!

Dit alles bevestigt onze opvattingen.

Wij zullen blijven strijden voor het behoud van de Nederlandse vuurwerktraditie.

Zodat toekomstige generaties tijdens de jaarwisseling op een verantwoorde en duurzame manier kunnen genieten van prachtig, goedgekeurd consumentenvuurwerk, wat zij samen met hun familie en vrienden zelf af kunnen steken.

Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond.

#samensterkvoorvuurwerk

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden