Jeudboa Samantha blij met bodycam
Logo culemborgsecourant.nl


Jeugdboa Samantha van Ingen
Jeugdboa Samantha van Ingen (Foto: eigen foto)

Jeudboa Samantha blij met bodycam

De gemeente Culemborg is deze maand een pilot gestart waar jeugdboa’s met bodycams zijn uitgerust. Met deze kleine draagbare camera kunnen zij opnames maken tijdens hun werk en vooral bij incidenten. Over deze incidenten en het gevoel van (on)veiligheid in gesprek met Jeugdboa Samantha van Ingen.

Culemborg - Samantha is een goedlachse dertiger die op een relativerende manier vertelt over haar drive voor het vak van Boa. Zij is avontuurlijk ingesteld en had in haar jonge jaren het idee dat defensie of de politie wat voor haar zouden zijn. Een oud klasgenoot bracht haar op het idee om jeugdboa te worden.

'Moet wel inhoud hebben'

Van Ingen: ‘Ik wist niet zo goed wat ik wilde maar het moest wel stoer zijn en inhoud hebben. Je kunt wat betekenen voor een ander dus deze baan als jeugdboa past mij als een handschoen. Wij hebben goed contact met jongeren op straat en handelen vanuit de leefwereld van jongeren om zo overlast tegen te gaan. We gaan in gesprek en verwijzen ze naar de jeugdontmoetingsplaatsen of naar hulpverlening bij problemen thuis of op school. Maar we zijn geen hulpverleners en kunnen niet altijd het vriendje van de jongeren zijn, want waar nodig, moeten we ook stevig en handhavend optreden en daar loop ik niet voor weg."

Afname incidenten

Van Ingen is niet bang aangelegd en kan het meestal met woorden wel af. "Ik probeer eerst het vertrouwen te winnen en heb gemerkt dat humor een krachtig wapen is." Maar in haar werk zijn er soms incidenten, zoals verbaal en fysiek geweld en daarom is zij blij dat de gemeente deze pilot is gestart. Volgens haar draagt de bodycam bij aan de afname van incidenten en de beelden kunnen worden gebruikt bij een strafrechtelijk onderzoek. De webcam werkt aan twee kanten het zorgt dat zowel het handelen van de Boa’s, als omstanders wordt vastgelegd, zodat de hele werkelijkheid wordt verteld.

28 dagen opgeslagen

Van Ingen: "De bodycam zit zichtbaar vast aan het uniform en registreert de gebeurtenissen van ons werk. Wij zetten de camera alleen aan bij situaties die (dreigen te) escaleren. Waar mogelijk kondigen wij aan dat de camera wordt aangezet." Na de dienst worden de camera's in het gemeentehuis aan de lading gezet en de bestanden naar een externe computer verzonden. De beelden worden daarna nog 28 dagen bewaard.

Veilgheidsscan

De Boa's gebruiken een z.g. veiligheidsscan om de jongeren en jongerengroepen te monitoren en bewegen zich steeds vaker op het gebied waar eerder de politie actief was. De Boa's zijn gehuisvest in het politiebureau en nemen deel aan het jeugdoverleg waar diverse partijen regelmatig aanschuiven om met de ketenregisseur de actuele stand van zaken door te nemen. Van Ingen: "Wij zijn hier blij mee want wij hebben op deze manier korte lijnen wel jammer dat onze signalen niet altijd op de juiste waarde worden geschat en soms niet doorkomen." Volgens van Ingen is de inzet van bodycams een eerste goede eerste stap maar pepperspray staat ook op haar verlanglijst.

Boa registratiesysteem.

De Boa's die actief zijn in Culemborg worden door de gemeente ingehuurd via het bedrijf jeugdboa.nl . Dit bedrijf verzorgt de werving en training en zorgt voor een match met de gemeente. Volgens burgemeester Gerdo van Grootheest hebben de jeugdboa’s met het jongerenwerk van ELK welzijn een belangrijke rol op straat. Hij is blij met deze pilot omdat de jeugdboa’s hun werk nu veiliger kunnen doen. Meerdere gemeenten in Riviereland hebben of overwegen de inzet van bodycams voor hun Boa's. Tiel is al zo ver en in Neder Betuwe zal de eerstvolgende raadsvergadering een motie worden ingediend.

De gereedschapskist van ELK jongerenwerk

Teamleider wijkteam West van ELK welzijn Alie Zanzan laat weten dat het jongerenwerk haar eigen gereedschapskist heeft om jongeren te bereiken. "Wij werken prima samen met de Jeugdboa's en de Politie , maar wij zitten met het jongerenwerk niet op repressie." Ali kan zich wel voorstellen dat dit een goed middel is voor de jeugdboa's maar ziet geen link met het jongerenwerk, die vooral het vertrouwen van de jongeren wil winnen.

Jan Woldberg

De politie schuift op en de Boa krijgt meer taken

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden