Logo culemborgsecourant.nl


<p>Academie de Nijenburgh in 1980 (Bron: regionaal Archief Rivierenland)</p>

Academie de Nijenburgh in 1980 (Bron: regionaal Archief Rivierenland)

(Foto: Regionaal Archief Rivierenland)

Spookt het in de Ridderstraat?

Van 1974 tot 1997 was sociale academie De Nijenburgh gevestigd in Culemborg. Er konden onder meer opleidingen maatschappelijk en cultureel werk gevolgd worden. Ter ontspanning was er ook een sociëteit (“soos”) voor de studenten.

Culemborg - De Nijenburgh vestigde zich in een negentiende-eeuwse gebouw, waar eerder een seminarie en klooster van de Augustijnen waren. In grote gewelfde kelders in de buurt van de Kapel werd de eerste soos geopend. Er zou een soort museumpje zijn geweest met memorabilia uit de koloniën, meegenomen door uitgezonden Augustijnen. Het verhaal gaat ook dat een grote deur in die soos toegang gaf tot een onderaardse gang naar het centrum van Culemborg.                                                                        

Brand

Door een enorme brand in 1976 ging vrijwel het gehele gebouw verloren. Herbouw vond plaats en in 1979 opende de academie zijn deuren weer.

Er was een nieuwe soos in de donkere kelders van het voormalige Zusterhuis, wat de brand overleefd had. Die soos zou jarenlang in de avonduren gedraaid worden door en voor studenten. Het was een plek om anderen te ontmoeten en nieuwe contacten op te doen. Er werd alcohol geschonken, er waren feesten, vechtpartijen en verliefdheden.

Er was een biljart en kookgelegenheid, waardoor studenten goedkope maaltijden konden krijgen. De steile trap naar het roze geschilderde toilet was lastig te nemen met alcohol op. De grenzen tussen docenten en studenten waren in die tijden van democratisering en links gedachtengoed vager dan tegenwoordig. Zo gaat het verhaal dat een studentenbegeleider eens in vrouwenkleren op de soosbar danste.

Ook Culemborgse jongeren die niet studeerden kwamen op een gegeven moment steeds meer naar de soos. Het kan een idee van de liberale academie-directeur Theo Rijks zijn geweest om zo tot meer integratie te komen met de Culemborgse bevolking, die een sterk links georiënteerde opleiding te dulden had. Waarschijnlijk zochten de jongeren gewoon nieuw vertier: tot in de jaren ’80 waren er in Culemborg immers vooral traditionele cafés.

Onverklaarbaar

Er gingen verhalen over onverklaarbare geluiden in de soos en sommigen meden zelfs de plek; het zou er spoken. Dit haalde nog het tv-programma "Het zwarte gat".

Niet iedereen wist dat op de plek van het Zusterhuis een eeuw eerder een katholieke begraafplaats lag. Het kan ook aan de alcohol hebben gelegen, die in de academie-kantine toentertijd óók overdag verkrijgbaar was!

De academie kon uiteindelijk niet zelfstandig blijven bestaan. Het fuseerde met de Hogeschool Midden Nederland en verhuisde in 1997 naar Utrecht. Het gebouw werd getransformeerd tot het huidige Stadskantoor en het Zusterhuis werd afgebroken. Het blijft de vraag of de onderaardse gang en soosruimtes misschien toch nog bestaan!?

Bronnen: Voet van Oudheusden, Bram van Schaik, Simon Dijk e.a.

Eric Jansen

Er zou een oude onderaardse gang lopen

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden